Everal Extra [80]

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).

PolishHygenicCertification

Everal Extra [80]

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).

  • 3 h
  • 18 h

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).


Przykłady zastosowania

Produkt jest przeznaczony do malowania powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych (po uprzednim zagruntowaniu) z wyłączeniem konstrukcji metalowych oraz elementów betonowych.


Wydajność

Do 15 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki przechowywania

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.


Warunki aplikacji

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.


Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć. Powierzchnie stalowe i konstrukcje metalowe należy zagruntować alkidową farbą gruntującą do metalu Tikkurila Rostex Super. Ze względu na właściwości antykorozyjne emalii powierzchnie stalowe użytkowane w środowisku o kategorii korozyjności C1 (PN-EN ISO 12944-2) nie wymagają stosowania podkładu. Powierzchnie ocynkowane przed gruntowaniem należy zmatowić, następnie zagruntować Tikkurila Rostex Super. Emalię można nakładać po upływie min. 24 godz. od gruntowania w przypadku użycia Tikkurila Rostex Super.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nanosić 2-3 warstwy przy użyciu pędzla, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego. Do natrysku emalię można rozcieńczyć ksylenem do wymaganej lepkości dodając maksymalnie 25% objętościowych rozcieńczalnika. Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.


Renowacja:

Powierzchnie malowane emalią Tikkurila Everal Extra [80] mogą być przemalowane za pomocą tego samego produktu. Patrz: Przygotowanie podłoża.


Czyszczenie narzędzi

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić ksylenem bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.


Odporna powierzchnia

Emalia tworzy elastyczne powłoki zapewniając skuteczną ochronę powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Product usp1prof_img
zestaw-ogrodowy-z-metalu

Zwiększone zabezpieczenie

Dzięki zwartości środków antykorozyjnych dodatkowo chroni powierzchnie metalowe przed korozją.

Product usp2prof_img
malowanie-ogrodzenia

Szeroka paleta barw

Szeroki wybór barw pozwala na dokładne dopasowanie koloru.

Product usp3prof_img
kolorowe-elementy-metalowe
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl