Fontefloor EP Primer

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.

M1 CE

Fontefloor EP Primer

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.

Wykończenie

  • Półpołysk

Opis

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.


Właściwości produktu

• Uszczelnia powierzchnię betonu oraz poprawia przyczepność przed nałożeniem powłok i wylewek Temafloor oraz powłok Fontefloor. • Nadaje się do gruntowania wilgotnych powierzchni betonowych (wilgotność względna betonu powyżej 97%) przed aplikacją farby epoksydowej Fontefloor EP 100. • Dobra paroprzepuszczalność. • Może być używany do napraw małych pęknięć i ubytków w betonie. • Produkt posiada klasyfikację M1 odpowiadającą niskoemisyjnym materiałom budowlanym przyznawanym przez przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS).


Przykłady zastosowania

• Stosowany do wiązania pyłu i gruntowania surowego betonu.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie 5 - 7 m2/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej oraz techniki nakładania.


Rozcieńczalnik

Waterborne


Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1 : 4 (1 część kwasu: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140g/l (2010) Fontefloor EP Primer: max. LZO < 140 g/l


Grunt uniwersalny

Fontefloor EP Primer uszczelnia betonowe podłoże i zapewnia przyczepność do wszystkich powłok i wylewek Temafloor oraz farb Fontefloor. Może być również stosowany do wypełniania pęknięć i ubytków w betonie.

Product usp1prof_img
Primed concrete floor

Szybkoschnący lakier

Fontefloor EP Primer schnie w ciągu 6 godzin umożliwiając szybkie nakładanie następnych warstw. Lakier może być również stosowany do gruntowania wilgotnego betonu (wilgotność względna betonu powyżej 97%) przed nałożeniem farby epoksydowej Fontefloor EP 100.

Product usp2prof_img
Quick priming
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl