Temafloor 401

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

CE

Temafloor 401

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.

Wykończenie

  • Wysoki połysk

Opis

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• • Lakier o niskiej lepkości, służący jako spoiwo dla powłoki TEMAFLOOR 4000.


Wydajność

Wydajność na płaskim podłożu: 1 mm warstwa 1 ltr gotowej mieszaniny / m2 5 mm warstwa 5 ltr gotowej mieszaniny / m2 Wydajność praktyczna uzależniona jest od geometrii malowanej powierzchni.


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie w czasie malowania i stabilizacji. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu 1:4 (1 część stężonego kwasu solnego i 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć kurz i wszystkie części luźne. Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem MAALIPESU. Usunąć starą złuszczającą się powłokę szlifowaniem, frezowaniem lub śrutowaniem. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Thinner 1029.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 500g/l (2010) Temafloor 401: max. LZO < 500 g/l


Bezrozpuszczalnikowe, epoksydowe spoiwo do wylewek

Temafloor 401 jest głównie stosowany jako spoiwo o niskiej lepkości w wylewkach zacieranych Temafloor 4000.

Product usp1prof_img
Food Facilities

Na podłoża narażone na działanie pary wodnej i ciepło

Lakier zalecany na podłoża narażone na działanie pary wodnej i wyższe temperatury, np. w dużych kuchniach przemysłowych, mleczarniach.

Product usp2prof_img
Evens out small cracks in concrete
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl