Tikkurila Argentum

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tikkurila Argentum 20 nadaje się do użycia w pomieszczeniach, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i zużycie. Farba zawiera aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196.

M1 Avainlippu_NEW

Tikkurila Argentum

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tikkurila Argentum 20 nadaje się do użycia w pomieszczeniach, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i zużycie. Farba zawiera aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196.

  • 8010
  • 8 m²/l
  • 9 m²/l
  • 4 h
  • 2 h

Wykończenie

  • Półmat

Opis

Specjalna farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Tikkurila Argentum 20 nadaje się do użycia w pomieszczeniach, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i zużycie. Farba zawiera aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196.


Właściwości produktu

OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM BAKTERII, DROŻDŻY I PLEŚNI Zawarte w farbie aktywne srebro zapobiega wzrostowi m.in.: • Bakterii gram ujemnych: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. • Bakterii gram dodatnich: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis. • Bakterii odpornych na antybiotyki: MRSA, VRE, bakterie odporne na różnorodne leki - Pseudmonas aeruginosa, bakterie odporne na wankomycynę - Enterococcus faecium. • Drożdży i pleśni: Candida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae. OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW • Zawiera substancję grzybobójczą, która dodatkowo chroni powłokę farby. DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ POWŁOKI • Farba jest odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach. Lista środków dostępna na życzenie klienta. • Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WŁASNOŚCI PRODUKTU wykonane w niezależnych instytutach: • Zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Testowana zgodnie z normą ISO 22196; raport Nature Research Centre Institute of Botany, Biodeterioration Research Laboratory; Assessment of Paint „Argentum 20” antimicrobial effect, Wilno 17.04.2016. • KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory; raport z testów Nr KAM 16/20 potwierdzający odporność na środki dezynfekujące zgodnie z normą LST EN ISO 2812-1:2007, metoda A. • KTU Institute Of Architecture and Construction Composite and Finishing Material Laboratory; raport z testów nr KAM 16/21 potwierdzający odporność na szorowanie na mokro zgodnie z normą LST EN ISO 11998:2006. • Atest higieniczny PZH nr HK/B/0436/01/2016, ważny do: 27.04.2021. • Klasa emisji materiałów budowlanych: klasa M1.


Przykłady zastosowania

Beton, tynki, powierzchnie szpachlowane, cegła oraz powierzchnie ścian i sufitów z różnych płyt stosowanych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych. Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ, szkoły, przedszkola itp.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*. *W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w w/w obiektach prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65.


Wydajność

Ok. 5-8 m²/l, ISO 6504-3. Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu np. płyta G-K przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm np. typu ANZA Elon. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.


Rozcieńczalnik

Waterborne


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza przynajmniej +10°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.


Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne wypełnić pęknięcia i ubytki za pomocą odpowiedniej szpachlówki lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci za pomocą masy szpachlowej z linii Tikkurila Presto. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer. Powierzchnie uprzednio malowane: Powierzchnie należy zmyć stosując środek Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie, następnie odpylić. Wypełnić pęknięcia i ubytki odpowiednią szpachlówką lub w pomieszczeniach o podwyższonej wilgoci za pomocą masy szpachlowej z linii Tikkurila Presto. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać 1-2 warstwy farby za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku, tak aby grubość powłoki wynosiła 125-200µm na mokro (na sucho 50-80 µm). Poprzez nałożenie dwóch warstw za pomocą wałka o długości włosa 11 mm np. typu Anza Elon powinno się osiągnąć wymaganą grubość powłoki. Nie należy nadmiernie rozcierać farby podczas nakładania.


Renowacja:

W celu utrzymania funkcjonalności powłoki powierzchnie malowane Tikkurila Argentum 20 muszą być ponownie malowane tą samą farbą. Przemalowanie powierzchni inną farbą wodorozcieńczalną spowoduje utratę specjalnych właściwości powierzchni.


Renowacja

Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów. W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.


Wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy

Produkty zostały przetestowane pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez zewnętrzny instytut Eurovir Hygiene-Labor GmbH (data raportu z testu: 4 stycznia 2021).

Product usp1prof_img
Tikkurila-Argentum-tworzy-powierzchnię-o-wysokim-poziomie-higieny-szpital

Tworzy powierzchnię o wysokim poziomie higieny

Tikkurila Argentum 20 zawiera aktywne srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce.

Product usp2prof_img
Tikkurila-Argentum-farba-odporna-na-ścieranie-szpital

Odporna na zużycie i ścieranie

Tikkurila Argentum 20 dzięki swojej dużej wytrzymałości na zużycie, jest odporna na przemywanie detergentami i środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach.

Product usp3prof_img
Tikkurila Argentum-łatwa-aplikacja
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl