Tikkurila Finngard Silicate Solid

Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe, cegły piaskowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej.

PolishHygenicCertification

Tikkurila Finngard Silicate Solid

Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe, cegły piaskowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej.

  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 12 h
  • 12 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe, cegły piaskowo-wapienne oraz powierzchnie betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej.


Właściwości produktu

• Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem, zachowuje kolor i właściwości ochronne przez wiele lat. • Podnosi bezpieczeństwo – niepalna, klasyfikacja A1 wg. PN-EN 13501-1. • Idealna do malowania „świeżych” tynków mineralnych. • Umożliwia odprowadzanie wilgoci ze ściany - powłoka paroprzepuszczalna. • Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony.


Przykłady zastosowania

Doskonale sprawdzi się w renowacji systemów ociepleń z wełny mineralnej i na słabszych podłożach. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku.


Wydajność

3-5 m²/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Usunąć kurz, sole, luźno związaną farbę i elementy tynku. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Do wypełnienia ubytków w betonie użyć odpowiednich produktów. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do malowania jest powierzchnią z połyskiem, należy ją mechanicznie zmatowić. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Twarde i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Tikkurila Finngard Silicate Solid możemy stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych. Powierzchnie te sezonować min. 14 dni, dla tynków cienkowarstwowych mineralnych i hybrydowych sezonować min. 7 dni, dla surowego betonu sezonować min. 28 dni. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Powierzchnie uprzednio malowane: Tikkurila Finngard Silicate Solid można stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych, pokrytych wcześniej farbą silikatową lub wapienną. Usunąć luźne fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcja ich stosowania. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Solid w stosunku 1:2. Przy renowacji starych powłok wykonać wymalowanie próbne, które należy ocenić pod względem przyczepności (np. metodą siatki nacięć), wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Malować najwcześniej po 12 godzinach od gruntowania, przed przystąpieniem do malowania farbę trzeba dokładnie wymieszać. Następnie nałożyć dwie warstwy farby Tikkurila Finngard Silicate Solid. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach przygotować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej do pomalowania całej powierzchni. Tikkurila Finngard Silicate Solid jest żrący, zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem. Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. UWAGA: Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Lista dostępna na http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kontakt. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.


LZO

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


Ekstremalne wiązanie z podłożem

Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem. Zachowuje kolor i właściwości ochronne przez wiele lat.

Product usp1prof_img
kolorowa-elewacja

Bezpieczna elewacja

Powłoka podnosi bezpieczeństwo budynku. Jest niezapalna - klasyfikacja A1 wg. PN-EN 13501-1.

Product usp2prof_img
zabezpieczanie-elewacji-betonowych-Tikkurila-Finnagard

Bogata kolorystyka

Farba może być barwiona na ponad 700 odcieni z palety Tikkurila Facade 760.

Product usp3prof_img
fasada-w-kolorze-zielonym
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl