Tikkurila Fontefloor EP-FD Primer

Dwuskładnikowy, szybkoschnący pigmentowany podkład epoksydowy na bazie wody

M1
CE
  • Szybkoschnący podkład
  • Klasyfikacja M1
  • Podkład uniwersalny
Opis

Dwuskładnikowy, szybkoschnący pigmentowany podkład epoksydowy na bazie wody


Właściwości produktu

• Uszczelnia powierzchnię betonu i zapewnia dobrą przyczepność farb Tikkurila Fontefloor i powłok Tikkurila Temafloor. • Szybkoschnąca. • Biały pigment. • Dobra przepuszczalność pary wodnej. • Klasyfikacja M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisji została przyznana przez fińską Fundację Informacji Budowlanej RTS.


Przykłady zastosowania

Służy do wiązania pyłu i gruntowania posadzek betonowych.


Wydajność

Wydajność na posadzkach betonowych wynosi średnio: Gruntowanie 5-7 m2/l Wydajność praktyczna zależy od porowatości i równości podłoża oraz metody aplikacji.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

gumowa rakla, wałek


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność resztkowa powinna wynosić poniżej 4% wag. Temperatura otaczającego powietrza, powierzchni lub powłoki nie powinna spaść poniżej +15°C podczas aplikacji lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem należy zawsze usunąć tłuszcz, olej i inne zanieczyszczenia detergentem Tikkurila Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną do miejsca aplikacji. Wyczyść dziury, usuwając cały luźny lub kruchy materiał. Po wstępnej obróbce mechanicznej należy ostrożnie usunąć luźny materiał i kurz za pomocą odkurzacza. Podłoże musi mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. W przypadku stosowania na cementowym jastrychu wyrównawczym: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Woda. Sprzęt należy czyścić natychmiast po użyciu, zanim farba wyschnie.


Szybkoschnący podkład

Podkład Tikkurila Fontefloor EP-FD jest szybkoschnący i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy w przeciągu 2-6 godzin od pomalowania. Podkład Tikkurila Fontefloor EP-FD jest również używany do gruntowania wilgotnego betonu o wilgotności względnej powyżej 97% przed nałożeniem farby Tikkurila Fontefloor EP 100.

Klasyfikacja M1

Klasyfikacja M1 dla materiałów budowlanych o niskiej emisji została przyznana przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej RTS.

Podkład uniwersalny

Podkład Tikkurila Fontefloor EP-FD uszczelnia powierzchnię betonu i zapewnia przyczepność dla wszystkich powłok Tikkurila Temafloor oraz farb Tikkurila Fontefloor. Dzięki białej pigmentacji pęknięcia i miejsca wymagające naprawy są łatwe do zidentyfikowania.

Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl