Tikkurila Grafotherm

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego.

MED
  • Zapobieganie kondensacji
  • Szerokie zastosowanie
  • Trwałość i bezpieczeństwo
  • 8010
  • 1.1 m²/l
  • 1.8 m²/l
Opis

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego.


Właściwości produktu

Zalecany do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pod zadaszeniami obiektów takich jak: zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obiekty służby zdrowia i magazyny. Doskonałe właściwości wchłaniania i odparowywania wilgoci. Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody oraz zapewnia częściową izolację termiczną (λ=0.085 W/mK). Przy zastosowaniu grubszej warstwy tłumi fale akustyczne i wibracje. Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę. Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr. MED-B-8648 i jest dopuszczony do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.


Przykłady zastosowania

Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe, konstrukcje stalowe i inne powierzchnie metalowe (np. wiaty, kontenery itp.). Rekomendowana do stosowania w przemyśle stoczniowym. Produkt jest zalecany do malowania miejsc, w których występuje problem kondensacji i skraplania wody.


Wydajność

Zalecana grubość powłoki jest uzależniona od warunków panujących w pomieszczeniu. Przykładowo: wchłanianie wody: ok. 520 g/m², dla powłoki utworzonej z 1000 g/m² na mokro.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie muszą być suche. Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być poniżej +10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. W celu właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić powyżej +15°C. Podczas aplikacji i schnięcia w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.


Przygotowanie powierzchni

Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4). Podłoża cynkowe i cynkowo aluminiowe (ZnAl): Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila Panssaripesu. Podłoża aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila Maalipesu. Powierzchnie zagruntowane: Przemysłowo położony podkład na tylnej stronie paneli stalowych pokryć dachowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Usunąć tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu za pomocą Tikkurila Temaprime EE lub podobnym produktem. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem niemetalicznym w celu zmatowienia powierzchni.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Aby zachować pożądane właściwości, powierzchnie malowane Tikkurila GrafoTherm nie moga być pokrywane innymi farbami. Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem. Dokładnie wymieszać produkt przed malowaniem. Do aplikacji natryskiem farbę można rozcieńczyć wodą do 5%obj. Dysza pistoletu do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0.027"-0.029" lub większa, ciśnienie 150-180 bar. Kąt natrysku max. 40º. Używać urządzenia natryskowego o wydajności minimum 2,7 l/min. Należy użyć filtrów o rozmiarze 30-60mesh.


LZO

Zawartość Lotnych Związków Organicznych <15g/litr farby.


Zapobieganie kondensacji

Powłoka posiada doskonałe właściwości wchłaniania (ok. 520 g/m² wody, dla powłoki utworzonej z 1000 g/m² na mokro) i odparowywania wilgoci. Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody.

Product usp1prof_img
Excellent moisture absorption capacity

Szerokie zastosowanie

Zalecany do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pod zadaszeniami obiektów takich jak: zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obiekty służby zdrowia i magazyny.

Product usp2prof_img
malowanie-zadaszeń

Trwałość i bezpieczeństwo

Farba niepalna, klasa A2-s1d0. Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę.

Product usp3prof_img
powłoka-Grafotherm
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl