Malowanie mebli drewnianych - farba kryjąca

usuwanie-zabrudzeń-z-drewnianej-powierzchni

Usunąć kurz, brud, plamy, sęki i inne luźne elementy z malowanej powierzchni.  Rekomendowany detergent: Tikkurila Maalipesu.

uzupełniane-ubytków-w-drewnianej-powierzchni

Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. 

gruntowanie-drewnianej-powierzchni

Zagruntować całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.  Rekomendowany grunt: Tikkurila Everal Primer Aqua.

malowanie-drewnianej-powierzchni

Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu. Rekomenodowane produkty: linia emalii Tikkurila Everal Aqua.

białe-krzesło-w-kuchni

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości. Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +10°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Elementy drewniane malować wzdłuż słojów drewna.
  • Emalie – wykorzystujemy do malowania elementów drewnianych w sposób kryjący. Można je barwić przy użyciu ogromnej bazy kolorystycznej (Tikkurila posiada w swoim systemie barwienia ok. 13 tys. kolorów).
  • Oprócz tego możemy zastosować emalie w różnych stopniach połysku (mat, półmat, półpołysk, wysoki połysk).
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.