Renowacja mebli drewnianych - farba kryjąca

Meble-drewniane-renowacja-czyszczenie-ściereczką

Usunąć kurz, brud, plamy i łuszczące się fragmenty starej powłoki.  Rekomendujemy detergent Tikkurila Maalipesu.

Meble-drewniane-renowacja-szpachlowanie-ubytków

Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. 

Meble-drewniane-renowacja-szlifowanie

Zmatowić całą powierzchnię w celu uzyskania dobrej przyczepności nowo nakładanych warstw farby do już istniejącej powłoki. Następnie całość odpylić i umyć.

Meble-drewniane-renowacja-gruntowanie

Zagruntować całą powierzchnię w przypadku występowania dużej ilości ubytków, lub punktowo - jeśli ilość miejsc wymagających gruntowania jest niewielka. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

Rekomendowany podkład: Tikkurila Everal Aqua Primer.

Meble-drewniane-renowacja-malowanie-farbą-nawierzchniową

Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Rekomendowane produkty: Tikkurila Everal Aqua Matt 10, Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, Tikkurila Everal Aqua Gloss 80.

malowanie-drewnianego-krzesła

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości. Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +8°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem. Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Elementy drewniane malować wzdłuż słojów drewna.
  • Emalie – wykorzystujemy do malowania elementów drewnianych w sposób kryjący. Można je barwić przy użyciu ogromnej bazy kolorystycznej (Tikkurila posiada w swoim systemie barwienia ok. 13 tys. kolorów).
  • Oprócz tego możemy zastosować emalie w różnych stopniach połysku (mat, półmat, półpołysk, wysoki połysk).
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.