Renowacja metalowych okien i drzwi wewnątrz pomieszczeń - farba kryjąca

okno-z-metalowymi-elementami
czyszczenie-drzwi-przeznaczonych-do-malowania

Usunąć rdzę, brud, plamy, luźne elementy z malowanej powierzchni. Rekomendowany detergent: Tikkurila Maalipesu.

Drzwi-szpachlowanie

Uzupełnić ubytki stosując odpowiednio dobrany materiał. Rekomendowane produkty: szpachlówka do powierzchni metalowych.

Drzwi-szlifowanie-i-usuwanie-pyłu

Zmatowić całą powierzchnię w celu uzyskania dobrej przyczepności nowo nakładanych warstw farby do już istniejących powłok. Następnie całość odpylić i umyć.

Drzwi-metalowe-gruntowanie

Zagruntować całą powierzchnię w przypadku występowania dużej ilości ubytków i przetarć do 'gołego' metalu lub punktowo - jeśli ilość miejsc wymagających gruntowania jest niewielka. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranej farby nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danej farby nawierzchniowej znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu

Proponowane farby gruntujące: Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Otex.

malowanie-metalowych-drzwi

Pomalować całość farbą nawierzchniową. Nałożyć zalecaną ilość warstw farby nawierzchniowej. Zachować wymagane odstępy czasowe między kolejnymi warstwami farby. Stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

Rekomendowane produkty: Tikkurila Everal Aqua Matt 10, Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, Tikkurila Everal Aqua Gloss 80.

metalowa-okiennica

Dodatkowe wskazówki

  • Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche, a wilgotność malowanych drewnianych powierzchni nie powinna przekraczać wskazanych w kartach technicznych wartości.
  • Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż +8°C. Idealne warunki do malowania to: temperatura 15 - 20°C wilgotność względna ok. 50%.
  • Dla uniknięcia różnic kolorystycznych istotne jest sprawdzenie, czy dysponuje się odpowiednią ilością farby z tej samej partii produkcyjnej, która wystarczy na pomalowanie całej powierzchni. Jeżeli posiadamy farby z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich przed przystąpieniem do malowania.
  • Przed rozpoczęciem malowania należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do malowania przed zachlapaniem.  Ewentualne plamy trzeba natychmiast usunąć.
  • Pracę należy zaplanować tak, aby jednocześnie (bez robienia przerw) móc pomalować powierzchnię ograniczoną naturalnymi liniami powierzchnię.
  • Emalie – wykorzystujemy do malowania elementów metalowych w sposób kryjący. Można je barwić przy użyciu ogromnej bazy kolorystycznej (Tikkurila posiada w swoim systemie barwienia ok. 13 tys. kolorów).
  • Oprócz tego możemy zastosować emalie w różnych stopniach połysku (mat, półmat, półpołysk, wysoki połysk).
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.