Kalkulator kosztów zabezpieczenia powierzchni metalowych

Kalkulacja kosztów antykorozyjnego systemu malarskiego

Program oblicza koszty ochronnego systemu malarskiego na podstawie wybranych produktów.  Należy pamiętać o wprowadzeniu ceny za litr produktu, odpowiednich ilości rozcieńczalnika oraz grubości warstwy suchej nakładanych powłok.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.