Finnresin D 1101RN

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Finnresin D 1101RN

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Opis

Żywica poliestrowa konstrukcyjna


Właściwości produktu

Finnresin D 1101 RN jest nienasyconą żywicą poliestrową konstrukcyjną będącą styrenowym roztworem mieszanin poliestrów i oligoestrów otrzymywanych przez polikondensację glikolizatu PET, bezwodnika, glikoli i alkoholi. Żywica zawiera do 0,05% pozostałości nierozpuszczalnych.


Przykłady zastosowania

Finnresin D 1101 RN stosowana jest do produkcji ładunków żywicznych w górnictwie.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl