Finnresin D 1103N-1

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Finnresin D 1103N-1

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Opis

Żywica poliestrowa konstrukcyjna


Właściwości produktu

Finnresin D 1103 N jest nienasyconą żywicą poliestrową konstrukcyjną będącą produktem polikondensacji organicznych kwasów dikarboksylowych (bezwodników), glikoli i alkoholi. Jest to roztwór nienasyconego poliestru w monomerze sieciującym – styrenie


Przykłady zastosowania

Finnresin D 1103 N stosowana jest do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych ogólnego przeznaczenia, jako lepiszcze do plimerobetonu, jako podstawowy składnik wylewanych mas posadzkowych, do sztucznych marmurów.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl