Finnresin D 1103RN

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Finnresin D 1103RN

Żywica poliestrowa konstrukcyjna

Opis

Żywica poliestrowa konstrukcyjna


Właściwości produktu

Finnresin D 1103 RN jest nienasyconą żywicą poliestrową konstrukcyjną będącą styrenowym roztworem mieszanin poliestrów i oligoestrów otrzymywanych przez polikondensację glikolizatu PET, bezwodnika, glikoli i alkoholi. Żywica zawiera do 0,05% pozostałości nierozpuszczalnych.


Przykłady zastosowania

Finnresin D 1103 RN stosowana jest do produkcji laminatów poliestrowo-szklanych ogólnego przeznaczenia, jako lepiszcze do polimerobetonu i sztucznych marmurów oraz jako podstawowy składnik wylewnych mas posadzkowych, figur dekoracyjnych.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl