Finnresin TIA-8200

Żywica alkidowa high solid

Finnresin TIA-8200

Żywica alkidowa high solid

Opis

Żywica alkidowa high solid


Właściwości produktu

RODZAJ OLEJU - Kwasy tłuszczowe oleju talowego ZAWARTOŚĆ OLEJU - 88 % POSTAĆ HANDLOWA - 100 %


Przykłady zastosowania

Finnresin TIA-8800 jest szczególnie polecana do farb na zewnątrz oraz bejc do drewna. Finnresin TIA-8800 może być stosowana jako spoiwo w wyrobach rozpuszczalnikowych, lub razem z dyspersjami, jako modyfikator dla lateksowych wyrobów wodorozcieńczalnych. Zalecany dodatek alkidu wynosi 10 - 30 % w przeliczeniu na ogół spoiw stałych. Można zastosować normalną procedurę fabryczną wytwarzania farb lateksowych lub alternatywnie,emulgować alkid w gotowej farbie poprzez ciągłe mieszanie. W celu neutralizacji można stosować dodatek amin lub amoniaku do dyspersji lub bezpośrednio do alkidu przed etapem emulgacji. Zaleca się sykatywę kobaltową, w przeliczeniu na metal i części stałe żywicy w ilości: 0.05% kobaltu dla wyrobów rozpuszczalnikowych, natomiast 0.1 - 0.2 % kobaltu dla wyrobów wodorozcieńczalnych.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl