Fontefire ST 60

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

CE

Fontefire ST 60

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.

Opis

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, farba pęczniejąca. Pod wpływem ciepła powłoka rozszerza się i tworzy warstwę pianki izolacyjnej.


Właściwości produktu

• Zapewnia skuteczną ochronę ogniochronną konstrukcjom stalowym do 90 minut w klasyfikacji odporności ogniowej. • Certyfikowany do profili belkowych i słupów w kształcie ‘H’ lub ‘I’ oraz profili zamkniętych prostokątnych lub okrągłych. • Fontefire ST 60 posiada znak CE oraz jest kompatybilny z szeroką gamą podkładów i farb nawierzchniowych. Produkt spełnia wymagania ETA. • Używany jako farba ogniochronna na konstrukcje stalowe narażone na oddziaływanie wewnętrznych czynników środowiskowych typu Z2. • Zalecany do stosowania w miejscu budowy tylko w warunkach suchych. Elementy malowane w warunkach warsztatowych muszą zostać pokryte warstwą nawierzchniową zanim zostaną wystawione na zewnątrz.


Zapewnia konkurencyjną grubość powłoki

Fontefire ST 60 zapewnia skuteczną ochronę przeciwpożarową dla konstrukcji stalowych konstrukcyjnych, do klasy R90 w klasyfikacji odporności ogniowej.

Product usp1prof_img
Provides competitive film thicknesses

Do profili otwartych i zamkniętych

Fontefire ST 60 jest certyfikowany dla belek i słupów w kształcie "H" lub "I" oraz prostokątnych/okrągłych profili zamkniętych.

Product usp2prof_img
For open and closed profiles

Szeroki wybór systemów

Dzięki oznaczeniu CE Fontefire ST 60 jest kompatybilny z szeroką gamą podkładów i lakierów nawierzchniowych. Produkt jest przetestowany i zatwierdzony zgodnie z ETA.

Product usp3prof_img
Wide range of systems
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl