Temanyl GF

Dwuskładnikowy wzmocniony płatkami szklanymi winylo-ester tworzący wysokoodporne powłoki / wykładziny zbiornikowe.

Opis

Dwuskładnikowy wzmocniony płatkami szklanymi winylo-ester tworzący wysokoodporne powłoki / wykładziny zbiornikowe.


Właściwości produktu

• Do stosowania w warunkach zanurzenia, tam gdzie wymagana jest doskonała odporność na narażenia chemiczne i wysoką temperaturę. Odporny na ropę naftową do +90 °C, kwas mrówkowy, octowy, mlekowy, maleinowy i ftalowy oraz kwas siarkowy, fosforowy, azotowy i nadchlorowy. Odporny na różnorodne alkohole, ketony i inne rozpuszczalniki, mokry i suchy dwutlenek siarki i opary trójtlenku siarki, czarny i biały ług (przemysł celulozowy). Odporny na temperaturę +100 °C w wodzie morskiej. Opracowany specjalnie do długotrwałej, ekonomicznej ochrony zbiorników magazynowych. • Tworzy doskonałą wykładzinę wewnętrznych powierzchni zbiorników w warunkach morskich i lądowych oraz rur i zbiorników podziemnych narażonych na ekstremalną agresję chemiczną i mechaniczną. Tylko 1-2 warstwy Temanyl GF zapewniają taką samą odporność i trwałość zabezpieczenia co systemy wielowarstwowe. Właściwości te generują oszczędności biorąc pod uwagę całkowity koszt ochrony powierzchni podczas całego okresu eksploatacji. • Powierzchnia pokryta Temanyl GF może być oddana do eksploatacji już po 72 godzinach od zakończenia aplikacji. Skrócenie czasu jest niewątpliwą i znaczącą korzyścią dla użytkownika. • Może być także stosowany w agresywnych warunkach atmosferycznych oraz przy narażeniach na zachlapanie i rozlanie agresywnych mediów (ochrona asekuracyjna).


Przykłady zastosowania

• Tworzy doskonałą wykładzinę wewnętrznych powierzchni zbiorników w warunkach morskich i lądowych oraz rur i zbiorników podziemnych narażonych na ekstremalną agresję chemiczną i mechaniczną.


Bardzo wysoka odporność chemiczna.

Temanyl GF stosuje się w warunkach zanurzenia, tam gdzie wymagana jest doskonała odporność na narażenia chemiczne i wysoką temperaturę. Produkt został opracowany specjalnie z myślą o długoterminowej, ekonomicznej ochronie zbiorników magazynowych.

Product usp1prof_img
Very high chemical resistance

Doskonała odporność mechaniczna.

Tworzy doskonała wykładzinę wewnętrznych powierzchni zbiorników w warunkach morskich i lądowych oraz rur i zbiornikówpodziemnych narażonych na ekstremalną agresję chemiczną i mechaniczną. Tylko 1-2 warstwy Temanyl GF zapewniaja taką sama odporność i trwałość zabezpieczenia co systemy wielowarstwowe. Powyższe właściwości generują oszczędności biorąc pod uwagę całkowity koszt ochrony powierzchni podczas całego okresu eksploatacji.

Product usp2prof_img
Excellent mechanical resistance

Szybkie utwardzanie.

Powierzchnia pokryta Temanyl GF może być oddana do eksploatacji już po 72 godzinach od zakończenia aplikacji. Skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania zdolności eksploatacyjnej powłoki jest niewątpiliwą i znaczącą korzyścią dla użytkownika.

Product usp3prof_img
Fast curing
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl