Thinner 1033

Szybki rozcieńczalnik do farb i lakierów chemoutwardzalnych, bejc rozpuszczalnikowych. Zawiera rozpuszczalniki aromatyczne.

Opis

Szybki rozcieńczalnik do farb i lakierów chemoutwardzalnych, bejc rozpuszczalnikowych. Zawiera rozpuszczalniki aromatyczne.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl