Tikkurila Be Special Decor Retro

Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian.

Polish Hygenic Certification
  • Unikalne efekty dekoracyjne
  • Bogata kolorystyka
  • Łatwa aplikacja
  • 2.5 kg/m²
  • 2.5 kg/m²
  • 48 h
Opis

Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian.


Właściwości produktu

Nakładanie na tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki).


Przykłady zastosowania

Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.


Wydajność

Do 2,5 kg/m².


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

paca


Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.


Unikalne efekty dekoracyjne

Tynk strukturalny daje możliwość stworzenia unikatowych, dostosowanych do twoich potrzeb wzorów, zarówno w nowoczesnym jak i rustykalnym stylu.

Product usp1consumer_img
tynk-dekoracyjny-na-ścianie-okręgi-Tikkurila

Bogata kolorystyka

Tynk jest dostępny w kolorze białym oraz może być barwiony na szeroką gamę kolorów zgodnie z kartami kolorów Tikkurila. Finalny kolor zależy od warunków i sposobu aplikacji, narzędzi oraz struktury tynku.

Product usp2consumer_img
tynk-dekoracyjny-na-ścianie-Tikkurila-Be-Special-Decor-Retro

Łatwa aplikacja

Łatwość wykonania wzorów np. za pomocą: pacy, szpachli z ząbkami, twardego pędzla lub szablonu.

Product usp3consumer_img
tynk-dekoracyjny-na-ścianie-Tikkurila
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl