Tikkurila Optiva Clean Air

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy piękne, głęboko matowe, odporne na zmywanie wykończenie.

Asthma And Allergy Association
EU Ecolabel
Indoor Air Comfort Gold
M1
Avainlippu
Polish Hygenic Certification
  • Technologia oczyszczająca powietrze
  • Ekstremalna trwałość
  • Odporna na zmywanie
  • 8 m²/l
  • 16 m²/l
  • 2 h
  • 0.5 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy piękne, głęboko matowe, odporne na zmywanie wykończenie.


Właściwości produktu

TECHNOLOGIA OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE 1. Tikkurila Optiva Clean Air zawiera innowacyjną technologię spoiwa o właściwościach redukujących formaldehyd. 2. Farba zmniejsza stężenie formaldehydu w pomieszczeniach, co potwierdzają badania przeprowadzone przez akredytowane niezależne laboratorium (zgodnie z ISO 16000:24). EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ 1. Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia* 2. Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka 3. Jednolity, głęboko matowy efekt końcowy 4. Brak zmiany stopnia połysku po czyszczeniu (brak wybłyszczeń) 5. Trwałość koloru w czasie. 6. Innowacyjny system barwienia „Avatint”. ODPORNA NA ZMYWANIE 1. Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300) PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 1. Najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel. 2. Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne** 3. Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. 4. Farba posiada certyfikat Eurofins Air Comfort Gold, który wykazuje zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi emisji LZO w Europie (rządowymi i dobrowolnymi). Certyfikaty Indoor Air Comfort Gold są bezpośrednio akceptowane jako dowód z programów dla zrównoważonych budynków, takich jak BREEAM international i LEED w zakresie emisji. 5. Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International System 2016***. 6. Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA. 7. Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi. 8. Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2021), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz (2014). 9. Opakowanie częściowo pochodzące z recyklingu. ŁATWA APLIKACJA 1. Niekapiąca formuła. 2. Bardzo dobra przyczepność do podłoża. 3. Łatwe rozprowadzanie farby. 4. Optymalny czas schnięcia. * Zaleca się usunięcie plam nie później niż 15 minut po zabrudzeniu. ** Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. *** Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEM International.


Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva).


Wydajność

8-16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania próbnego na docelowo malowanej powierzchni.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Technologia oczyszczająca powietrze

Tikkurila Optiva Clean Air aktywnie redukuje poziom szkodliwego formaldehydu z powietrza w pomieszczeniach, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, czego dowodem są testy przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium zgodnie z metodą badawczą ISO 16000:23. Nowa jakość powietrza w Twoim domu z Tikkurila Optiva Clean Air!

Product usp1consumer_img
Tikkurila Optiva Clean Air - technologia oczyszczająca powietrze

Ekstremalna trwałość

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa zapewnia wyjątkową trwałość pomalowanej powierzchni oraz efekt finalny o jednolitym połysku.

Product usp2consumer_img
Tikkurila Optiva Clean Air - farba oczyszczająca powietrze

Odporna na zmywanie

Farba odznacza się doskonałą odpornością na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 według PN-EN 13300), dzięki czemu jest odporna na wielokrotne mycie.

Product usp3consumer_img
Tikkurila Optiva Clean Air - farba oczyszczająca powietrze
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl