Inne pomieszczenia

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.