Informacja o połączeniu spółek

Informujemy, że w dniu 31 października 2023 r. doszło do połączenia spółki pod firmą:

PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu KRS: 0000068982, NIP: 8951760602, REGON: 932708766

(zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”) ze spółką pod firmą: Tikkurila Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Dębicy (zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”).  

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Następstwem połączenia jest ustanie bytu prawnego Spółki Przejmowanej. 

Prosimy o uwzględnienie, że od dnia 1 listopada 2023 r., w miejsce Spółki Przejmowanej, jako strona umów z Państwem zawartych, wstąpiła z mocy prawa Spółka Przejmująca. Na Spółkę Przejmującą przeszły również wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś pracownicy Spółki Przejmowanej stali się z mocy przepisów prawa pracownikami Spółki Przejmującej. Oznacza to, że w praktyce nic w naszej współpracy się nie zmienia.

W związku z połączeniem informujemy, że zmieniły się dane administratora danych osobowych przetwarzanych dotychczas przez Tikkurila Polska S.A.

Administratorem Państwa danych osobowych od dnia połączenia jest PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Pozostałe informacje, jakie otrzymali Państwo od nas przy pierwszym kontakcie pozostają aktualne. 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: privacy.ppg.com/en-US.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: privacy@ppg.com.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl