Informacja o realizowanej strategii podatkowej

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl