stolik-w-kolorze-miętowym

Malowanie mebli

Wybierz produkt

  • Malowanie mebli powinno rozpocząć się od wyboru produktu pod kątem przyszłego przeznaczenia i wykorzystania powierzchni.  Produkty możliwe do wykorzystania to:

Emalie wodorozcieńczalne - Tikkurila Everal Aqua Matt 10, Tikkurila Everal Aqua Semi Matt 40, Tikkurila Everal Aqua Gloss 80

Lakiery - Tikkurila Kiva Interior Lacquer, Tikkurila Unica Super Lacquer.

  • Temperatura powietrza, powierzchni i farby lub lakieru nie może być niższa niż +10°C.  Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
  • Wybór produktu nawierzchniowego wiąże się również z wyborem odpowiedniego podkładu; zalecenia zawarte są w kartach technicznych produktów.  Wybrany kolor podkładu powinien być zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej. W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półprzezroczystymi, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, barwy i twardości oraz od liczby malowań. Najpierw należy wykonać próbę wymalowania na niewielkiej powierzchni.
  • Stosując produkty półtransparentne zawsze należy nakładać je zgodnie z rysunkiem słojów drewna w celu uzyskania równego wykończenia produktu.

Podczas malowania

  • Nakładane warstwy powinny być cienkie.  Lepiej jest nałożyć więcej cienkich warstw niż mniej grubych.

Po malowaniu

  • Narzędzia należy umyć bezpośrednio po zakończeniu prac w danym dniu. Odpowiednie dbanie o narzędzia zapewnia ich długą żywotność.
  • Należy zapewnić odpowiednią wentylację i wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.
  • Farba musi całkowicie wyschnąć. Wyschnięcie tylko warstwy zewnętrznej farby lub lakieru będzie skutkować możliwością łatwego uszkodzenia powierzchni. W zależności od produktu i grubości powłoki, schnięcie może trwać od kilku dni do czterech tygodni. Po tym okresie powierzchnie mogą być czyszczone i normalnie użytkowane.
  • Jeżeli pozostanie niewielka ilość farby lub lakieru, puszkę należy dokładnie zamknąć i odwrócić ją do góry dnem, aby ją uszczelnić. Otwarty i/lub barwiony produkt nie może być długo przechowywany.
  • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl