Obowiązek informacyjny - LiveChat

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica e-mail: OchronaDanychOsobowych@tikkurila.com zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora jest Agnieszka Gazda, e-mail:  inspektor.odo@onet.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania / przesyłania informacji techniczno-handlowych oraz marketingowych dotyczących wyrobów Tikkurila za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych: sms, MMS, email oraz poprzez wykonywanie połączeń głosowych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia) oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.   
4.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy firmy Tikkurila Polska S.A. oraz Grupy Tikkurila.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
7.    Podanie danych jest niezbędne do otrzymywania od Tikkurila Polska S.A. informacji techniczno-handlowych oraz marketingowych (w tym np. informacji o produktach, kolorach, usługach, szkoleniach) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w przypadku niepodania danych komunikacja z Państwem nie będzie możliwa.
8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
1)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2)    przenoszenia danych,
3)    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
11.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl