Tikkurila Optiva Primer

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba do użycia jako biała lub do barwienia w mieszalniku*. *W kolorach dostępnych dla bazy AP.

EUEcolabel M1 PolishAsthmaAndAllergyFoundation PolishHygenicCertification

Tikkurila Optiva Primer

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba do użycia jako biała lub do barwienia w mieszalniku*. *W kolorach dostępnych dla bazy AP.

  • 6 m²/l
  • 8 m²/l
  • 1 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Wodorozcieńczalna, głęboko matowa farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba do użycia jako biała lub do barwienia w mieszalniku*. *W kolorach dostępnych dla bazy AP.


Właściwości produktu

ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE FARBY NAWIERZCHNIOWEJ - Zmniejszona chłonność podłoża UJEDNOLICONA GRUNTOWANA POWIERZCHNIA - Lepsza przyczepność farby nawierzchniowej PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA - Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Ecolabel - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego** - Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych - poniżej 1,5 g/l ** Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.


Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.


Wydajność

6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość i struktura podłoża oraz metoda aplikacji.


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.


Zmniejszone zużycie farby nawierzchniowej

Farba wyrównuje chłonność podłoża dzięki czemu rośnie wydajność farby nawierzchniowej.

Product usp1consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca

Ujednolicona gruntowana powierzchnia

Zastosowanie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer gwarantuje lepszą przyczepność farby nawierzchnniowej.

Product usp2consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca

Przyjazna dla zdrowia i środowiska

Farba posiada międzynarodowy certyfikat Ecolabel oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Product usp3consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca-bezpieczna-dla-zdrowia-i-środowiska-Ecolabel
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl