Malowanie elewacji drewnianych

drewniana-elewacja
 1. Elewacja drewniana-szorowanie

  1. Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału.

  2. Usunąć wszelkie plamy z oleju, itp. powstałe podczas obróbki drewna. Do czyszczenia powierzchni zaleca się użycie odpowiednich preparatów.

  3. Przed malowaniem drewna należy sprawdzić jego wilgotność. Stosować drewno o wilgotności nie większej niż 20%. 

 2. Elewacja drewniana- szpachlowanie

  1. Wypełnić wszystkie ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu i stosować się do zawartych w niej zaleceń.

 3. Elewacja drewniana-szlifowanie

  1. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli).

  2. Usunąć powstały kurz i pył za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki, odkurzacza przemysłowego bądź kompresora ciśnieniowego.

 4. Elewacja-drewniana-gruntowanie

  1. Zagruntować całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego znajduje się w karcie technicznej produktu. Stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

 5. Elewacja-drewniana-malowanie

  1. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

  2. Do malowania polecamy impregnaty: Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color New lub farbę kryjącą, tworzącą film na drewnie  Tikkurila Valtti Opaque.

 6. malowanie-drewnianej-elewacji

  Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
  • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +5°C do +25°C. 
  • Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
  • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
  • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie za pomocą np. papieru ściernego.
  • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:
   • wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący
   • technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.
  • Można zastosować dwa warianty malowania nawierzchniowego w przypadku używania produktów półtransparentnych/impregnatów (dotyczy produktów Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color New):
   • dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;
   • pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako  drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.
  • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
  • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
  • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.
  • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl