Tikkurila Makor-Tix Thinner

Tikkurila Makor-tix Thinner jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.

Polish Hygenic Certification
  • Łatwość rozcieńczania
  • Różnorodność zastosowań
Opis

Tikkurila Makor-tix Thinner jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.


Przykłady zastosowania

Wyrób przeznaczony do rozcieńczania gruntoemalii na podłoża metalowe Tikkurila Makor-tix oraz innych wyrobów, których instrukcja stosowania dopuszcza jego użycie.


Rozcieńczalnik

Rozpuszczalnikowy


Warunki przechowywania

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.


Łatwość rozcieńczania

Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.

Product usp1consumer_img
puszka-farby-z-pędzlem

Różnorodność zastosowań

Zalecany do rozcieńczania produktu oraz czyszczenia narzędzi malarskich.

Product usp2consumer_img
czyszczenie-narzędzi

Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl