Tikkurila Valtti Wood Guard

Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz. Stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę i przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno. Produkt przeznaczony jest do drewna w 2 i 3 klasie użytkowania.

  • Zabezpieczenie przed grzybami i sinizną
  • Ochrona przed wilgocią
  • Wyrównana chłonność podłoża
  • 5.6
  • 8
Opis

Gotowy do użycia, wodny impregnat do konserwacji i ochrony drewna na zewnątrz. Stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę i przed grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno. Produkt przeznaczony jest do drewna w 2 i 3 klasie użytkowania.


Właściwości produktu

 Zapobiegawcza ochrona drewna przed: - grzybami powodującymi siniznę - grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno  Skuteczna i dokładna penetracja drewna  Zwiększa trwałość zabezpieczeń produktów nawierzchniowych  Redukcja chłonności drewna, obniżająca zużycie produktów nawierzchniowych


Przykłady zastosowania

Może być używany do elementów drewnianych bez bezpośredniego kontaktu z gruntem i wodą. Do ochrony i gruntowania przetartego i struganego drewna, drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej. Może być używany do elementów drewnianych takich jak: płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, okna, drzwi zewnętrzne, barierki balkonowe.


Wydajność

Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji: 120 ml/m² drewna (8 m²/l)


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki przechowywania

Przechowywać tylko w oryginalnym, oznakowanym i szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt, w temperaturze od 5°C-25°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


Zabezpieczenie przed grzybami i sinizną

Stosowany do ochrony drewna przed grzybami powodującymi siniznę oraz przed podstawczakami rozkładającymi drewno.

Product usp1consumer_img
dom-z-bali-impregnacja-Tikkurila-Valtti

Ochrona przed wilgocią

Preparat skutecznie i dokładnie penetruje drewno, dzięki czemu zapewnia odporność na działanie deszczu i wody.

Product usp2consumer_img
konstrukcja-z-drewna-ochrona-Tikkurila-Valtti

Wyrównana chłonność podłoża

Preparat redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktu nawierzchniowego.

Product usp3consumer_img
budynek-z-bali-impregnacja-Tikkurila-Valtti
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl