Malowanie drzwi i okien na zewnątrz

Wybór produktu

 • Wybór produktu powinien być dostosowany do podłoża jakie chcemy pomalować oraz naszych preferencji.
  • Do malowania stolarki drewnianej można zastosować jako podkład na surowe podłoża np. Tikkurila Valtti Super Guard, a na podłoża wcześniej malowane - jeżeli to konieczne Tikkurila Everal Primer.
  • Stolarkę pokrytą farbami poliuretanowymi i chemoutwardzalnymi możemy pomalować wykorzystując zestaw: podkład Tikkurila Otex i nawierzchniowo jedna z emalii z grupy Tikkurila Everal Aqua,  pamiętając zawsze o wcześniejszym zmatowieniu malowanej powierzchni.
  • Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40].
  • Stosując linię produktów Tikkurila Everal Aqua możemy uzyskać powierzchnię o różnym stopniu połysku: matowym - z Tikkurila Everal Aqua Matt [10], półmatowym z Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], połyskowym Tikkurila Everal Aqua Gloss [80].  Aby zachować rysunek drewna, możemy wykorzystać półtransparentny lakier Tikkurila Unica Super Lacquer dający wykończenie w półpołysku i połysku.
  • Jeżeli mamy do czynienia z oknami i drzwiami w budynkach użytkowanych okresowo (altanki, pomieszczenia gospodarcze), z racji rzadszej eksploatacji (mycie, czyszczenie), można zastosować produkty:Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete oraz Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący powłokę na drewnie).

 • Warto pamiętać o tym, że szpachlówki do drewna inaczej chłoną farby i lakiery niż pozostała część drewnianej powierzchni.  Może to spowodować, że kolor końcowy nie będzie jednolity.

Przed malowaniem

 • Aplikację produktów do zabezpieczenia drewna należy przeprowadzać  w zakresie temperatur od 8°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%.  
 • Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).
 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, czy drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).
 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentnych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.
 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów kryjących i powłokowych wodorozcieńczalnych zalecane są pędzle z włosia syntetycznego, a dla produktów rozpuszczalnikowych z włosia naturalnego (lub mieszanego). Przy wyborze wałków zalecane są te z krótkim włosiem, np. 5 mm.  Dla produktów transparentnych i połtransparentnych (impregnaty, oleje) mających zadanie wchłonięcia się w drewno zalecane jest użycie pędzli.
 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby. 
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym).
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

         - wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący;

         - technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

        Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

 • Kolor farby gruntującej powinien być taki sam lub najbardziej zbliżony do koloru warstwy nawierzchniowej.
 • Przed przystąpieniem do malowania, powinno się zdemontować lub zabezpieczyć (np. taśmą malarską) elementy wyposażenia stolarki, takie jak np. klamki, okucia itp. 
 • Ważne jest odpowiednie zaplanowanie malowania np. ramę okienną maluje się zaczynając od górnych partii.

Podczas malowania

 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji (zwłaszcza barwione produkty połtransparentne).
 • Przy produktach półtransparentnych (lakiery, impregnaty) można zastosować dwa warianty malowania, impregnacji:

           - dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

- produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy produkt bezbarwny - wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.

 • Produkty kryjące, powłokowe można malować pędzlem (zalecamy narzędzia marki Anza), metodą natryskową lub wałkiem.
 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  Niewchłonięty nadmiar produktu należy usunąć przy pomocy szmatki, czyściwa.

Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.
 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu  prowadzi w krótkim czasie do jej zniszczenia.
 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub, dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozpuszczalnika.
 • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.  Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.