elewacja-drewniana

Malowanie elewacji drewnianych

Wybór produktu

 • Wybór produktu zależy od naszych preferencji:

  • Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową lub satynową należy zastosować impregnaty:Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Plus Complete, oraz Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący film na drewnie).

 • Zastosowanie produktu gruntującego uzależnione jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Może to być np. Tikkurila Valtti Wood Guard.  Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego podany jest w karcie technicznej produktu.

Przed malowaniem

 • Aplikację produktów do zabezpieczenia drewna należy przeprowadzać  w zakresie temperatur od 5°C do 25°C, a wilgotność względna nie może przekraczać 80%. W tym przypadku temperatura musi wynosić powyżej +10°C. Względna wilgotność nie może przekraczać 80%.

 • Malowane powierzchnie nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 • Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wskazówkami nt. przygotowania powierzchni oraz sposobu użycia produktu zawartymi na opakowaniu (w karcie technicznej).

 • W przypadku malowania powierzchni świeżych, wcześniej niemalowanych, należy upewnić się, czy drewno jest odpowiednio wysuszone (wilgotność względna drewna powinna być niższa niż 20%).

 • Przy stosowaniu barwionych produktów półtransparentych, ostateczny kolor będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby nałożonych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną niewielkiej powierzchni. Podczas malowania drewna bez względu na produkt, aplikację zawsze należy prowadzić wzdłuż słojów drewna.

 • Wybór narzędzia do aplikacji należy uzależnić od rodzaju produktu – dla produktów wodorozcieńczalnych zalecane są narzędzia z materiałów syntetycznych, a dla produktów rozpuszczalnikowych z  materiałów naturalnych (lub mieszanych).

 • Przed rozpoczęciem malowania produkt należy dobrze wymieszać, po czym odczekać 15 minut w celu pozbycia się pęcherzyków powietrza z farby. 

 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym).

 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

         - wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący;

         - technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

        Wszystkie pomocne informacje znajdują się w opisach produktów.

Podczas malowania

 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.

 • Można zastosować dwa warianty malowania:

           - dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

- produkt zabarwiony jako pierwsza warstwa, następnie jako warstwę nawierzchniową stosujemy produkt bezbarwny - wydłużamy w ten sposób trwałość koloru.

 • Malować pędzlem (zalecamy narzędzia marki Anza), metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.

 • Impregnaty, oleje, lakierobejce najlepiej nakładać pędzlem, cienkimi warstwami dobrze wcierając i rozprowadzając produkt.  W celu lepszego uwidocznienia słoi drewna można po chwili (10 - 20 min.) od naniesienia produktu usunąć jego nadmiar przy pomocy szmatki, czyściwa lub suchego pędzla.

 • Przy malowaniu powierzchni drewnianych istotne jest bardzo dokładne zabezpieczenie krawędzi np. desek, co zapobiegnie przedostawaniu się wilgoci do drewna.

 • Deski malujemy zawsze pojedynczo wzdłuż słojów drewna.

Po malowaniu

 • W zależności od użytego produktu i grubości nałożonej powłoki, schnięcie oraz uzyskanie przez powłokę pełnej odporności może trwać do 4 tygodni.

 • Przechowywanie farby w nieszczelnym opakowaniu  prowadzi w krótkim czasie do jej zniszczenia.

 • W zależności od rodzaju produktu – wodorozcieńczalny lub rozpuszczalnikowy – narzędzia należy umyć za pomocą wody lub, dedykowanego do produktów rozpuszczalnikowych, rozcieńczalnika.

 • Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.  Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.  Puste opakowania należy przekazać do recyklingu.  Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można uzyskać w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Z reguły w każdym mieście działa kilka takich punktów odpowiedzialnych za zbiórkę materiałów przeznaczonych do utylizacji.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl