Malowanie małej architektury ogrodowej

drewniane-leżaki-ogrodowe
 1. czyszczenie-powierzchni-drewnianej

  1. Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału.

  2. Usunąć wszelkie plamy z oleju, itp. powstałe podczas obróbki drewna odpowiednim środkiem do czyszczenia drewna.

 2. wypełnienie-ubytków-szpachlą

  1. Wypełnić wszystkie ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu. 

 3. szpachlowanie-powierzchni-drewnianej

  1. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli).

  2. Usunąć powstały kurz i pył.

 4. gruntowanie-powierzchni-drewnianej

  1. Zagruntuj całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego. Rekomendowany rodzaj podkładu dla danego produktu nawierzchniowego znajduje się w karcie technicznej produktu. Należy stosować się do zapisów w karcie technicznej wykorzystywanego podkładu.

  Propozycja produktu gruntującego: Tikkurila Valtti Wood Guard.

 5. malowanie-powierzchni

  1. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

  2. Proponowane produkty: - jeżeli chcemy utrzymać naturalny wygląd drewna, należy użyć oleju, który pogłębia i podkreśla naturalną barwę i rysunek drewna: Tikkurila Valtti Plus Wood Oil, Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil.

  3. Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: impregnaty Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color New lub produkt kryjący, tworzący film na drewnie Tikkurila Valtti Opaque.

  4. Jeżeli chcemy uzyskać powłokę kryjącą, tworzącą film na drewnie należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Matt [10], Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80].

 6. drewniane-donice-Tikkurila-Valtti

  Dodatkowe wskazówki

  • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.

  • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +8°C do +25°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

  • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.

  • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie  za pomocą np. papieru ściernego.

  • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

   • - wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący

   • technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

  • Można zastosować dwa warianty malowania nawierzchniowego w przypadku używania produktów półtransparentnych/impregnatów (dotyczy produktów Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Plus Wood Oil, Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil):

   • dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

   • pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.

  • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.

  • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.

  • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.

  • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl