Malowanie ogrodzeń drewnianych

Czyszczenie ogrodzenia

Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału. Usunąć wszelkie plamy z oleju, itp. powstałe podczas obróbki drewna. Proponowane produkty: środek do czyszczenia drewna.

Szpachlowanie ogrodzenia

Wypełnić wszystkie ubytki szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu. Proponowane produkty: szpachla do drewna.

 

usuwanie-pyłu-po-szlifowaniu

Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli). Usunąć powstały kurz i pył.

gruntowanie-powierzchni-drewnianej

Zagruntuj całą powierzchnię. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego.

Propozycje produktów gruntujących: Tikkurila Valtti Super Guard, Tikkurila Otex.

Malowanie ogrodzenia

Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu. Proponowane produkty: - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: IMPREGNATY: Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Opaque (produkt kryjący, tworzący film na drewnie); - jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię w połysku należy zastosować: Tikkurila Valtti Color Extra - jeżeli chcemy uzyskać powłokę kryjącą, tworzącą film na drewnie należy zastosować: Tikkurila Everal Aqua Matt [10],  Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40], Tikkurila Everal Aqua Gloss [80].

czyszczenie-narzędzi

Narzędzia czyścić zgodnie z wytycznymi na etykiecie lub w karcie technicznej produktu.

ogrodzenie-drewniane-Tikkurila-Valtti

Dodatkowe wskazówki

 • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.
 • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +8°C do +25°C. 
 • Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
 • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.
 • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie za pomocą np. papieru ściernego.
 • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:
  • wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący;
  • technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.
 • Można zastosować dwa warianty malowania nawierzchniowego w przypadku używania produktów półtransparentnych/impregnatów (dotyczy produktów Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Plus Complete Tikkurila Valtti Color Extra):
  • dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;
  • pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie, itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.
 • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.
 • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.
 • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.
 • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.

 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.