Renowacja elewacji drewnianych

elewacja-drewniana
 1. Elewacja-drewniana-do-renowacji-szorowanie

  1. Oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału.

  2. Pleśń zmyć za pomocą odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania.

 2. Elewacja-drewniana-do-renowacji-szlifowanie

  1. Wcześniej bejcowane, malowane powierzchnie dokładnie zeszlifować w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże.

  2. Stare powłoki z połyskiem zmatowić w celu uzyskania lepszej przyczepności dla nowo nakładanych farb. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę.

 3. Elewacja-drewniana-do-renowacji-szpachlowanie

  1. Większe wady i ubytki uzupełnić wstawkami z drewna. Inne ubytki wypełnić szpachlą do drewna. Pamiętaj, aby zapoznać się z kartą techniczną produktu.

 4. Elewacja-drewniana-do-renowacji-czyszczenie-papierem-ściernym

  1. Zaszpachlowane miejsca zeszlifować papierem ściernym (aby usunąć nadmierną warstwę szpachli).

  2. Usunąć powstały kurz i pył za pomocą szczotki, wilgotnej szmatki, odkurzacza przemysłowego lub kompresora ciśnieniowego.

 5. Elewacja-drewniana-do-renowacji-gruntowanie

  1. Przed rozpoczęciem aplikacji należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem.

  2. Zagruntuj całą powierzchnię.

  3. Wybór podkładu uzależniony jest od wybranego produktu nawierzchniowego.

 6. Elewacja-drewniana-do-renowacji-malowanie

  1. Po zagruntowaniu pomalować całość produktem nawierzchniowym.

  2. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

  3. Nałożyć zalecaną ilość warstw produktu nawierzchniowego. Należy zachować wymagane odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami. Należy stosować się do instrukcji zawartych w karcie technicznej produktu.

  4. Jeżeli chcemy uzyskać powierzchnię matową należy zastosować: impregnaty Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete, Tikkurila Valtti Color New lub produkt kryjący, tworzący film na powierzchni drewna Tikkurila Valtti Opaque.

 7. malowanie-drewnianej-elewacji
  • Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20%.

  • Prace malarskie na konstrukcjach drewnianych powinny być prowadzone w zakresie temperatur od +5°C do +25°C. 

  • Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

  • W przypadku malowania powierzchni drewnianych produktami półtransparentnymi, ostateczny kolor drewna będzie zależał od rodzaju drewna, jego barwy i twardości oraz od liczby naniesionych warstw.  Zaleca się, aby przed malowaniem wykonać próbę kolorystyczną na niewielkiej powierzchni.

  • Przed przystąpieniem do malowania należy delikatnie sfazować wszystkie ostre krawędzie za pomocą np. papieru ściernego.

  • Wybór produktu uzależniony jest od naszych potrzeb pod względem:

   • wizualnym - stopień połysku, produkt transparentny, półtransparentny, kryjący

   • technologicznym - wodorozcieńczalny, rozpuszczalnikowy.

  • Można zastosować dwa warianty malowania nawierzchniowego w przypadku używania produktów półtransparentnych/impregnatów (dotyczy produktów , Tikkurila Valtti Color New, Tikkurila Valtti Plus Complete, Tikkurila Valtti Complete) :

   • dwa razy produkt barwiony - uzyskujemy w ten sposób maksymalne nasycenie koloru;

   • pierwsza warstwa - produkt zabarwiony, następnie w celu wzmocnienia trwałości koloru i impregnacji jako drugą warstwę stosujemy produkt bezbarwny.  Jeżeli jednak wymalowanie pierwszej warstwy będzie niejednolite kolorystycznie - czego powodem najczęściej jest niejednolita struktura drewna (sęki, miejsca szorstkie, itp.) - i w związku z tym nieakceptowalne, to wówczas należy drugą warstwę nanieść również w kolorze w celu wyrównania koloru na całej malowanej powierzchni.

  • Aplikowane produkty należy dokładnie wymieszać, zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji.

  • Malować pędzlem, metodą natryskową wzdłuż włókien element po elemencie, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.

  • Nakładać dwie warstwy produktu nawierzchniowego.

  • Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl