Tikkurila Optiva Primer

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

EUEcolabel PolishAsthmaAndAllergyFoundation PolishHygenicCertification

Tikkurila Optiva Primer

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

  • 6 m²/l
  • 8 m²/l
  • 1 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.


Właściwości produktu

- Zmniejsza chłonność podłoża. - Ujednolica gruntowaną powierzchnię. - Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych z rodziny Tikkurila Optiva. - Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel. - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego*. - Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych – poniżej 1,5 g/l. * Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.


Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.


Wydajność

6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość i struktura podłoża oraz metoda aplikacji.


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.


Wyrównana chłonność podłoża

Farba wyrównuje chłonność podłoża dzięki czemu rośnie wydajność i przyczepność farby nawierzchniowej.

Product usp1consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca

Lepsze krycie

Zastosowanie zabarwionej farby gruntującej zapewnia lepsze krycie farby nawierzchniowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku ciemnych kolorów.

Product usp2consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca

Bezpieczna dla zdrowia i środowiska

Farba posiada międzynarodowy certyfikat Ecolabel oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Product usp3consumer_img
Tikkurila-Optiva-Primer-farba-gruntująca-bezpieczna-dla-zdrowia-i-środowiska-Ecolabel
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl