Ule malowane farbami Tikkurila

Tikkurila wspiera Fundację Pszczoła Musi Być

Dbajmy o owady zapylające.

Na Warmii powstała pasieka Tikkurila

Od lat naszą misją jest tworzenie rozwiązań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Wdrażamy innowacje branżowe, które udowadniają, że można tworzyć piękne wnętrza i dbać o estetykę wokół domu, wykorzystując produkty wytwarzane z poszanowaniem zasobów naszej planety i zdrowia ludzi. 

Pasieka Tikkurila.
Watch the film:
Logo fundacji Pszczoła Musi Być.

Angażujemy się również w działalność na rzecz natury poprzez aktywne wspieranie proekologicznych inicjatyw. Przykładem może być rozpoczęta w maju 2022 r. współpraca z Fundacją Pszczoła Musi Być, która stawia sobie za cel ochronę środowiska naturalnego i zwiększanie populacji zwierząt, w tym owadów zapylających. Te cele realizowane są poprzez propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności oraz budowania świadomości ekologicznej i konsumenckiej.

Opieka nad pszczołami w ulu.

Dbajmy o owady zapylające – bez nich nie ma przyszłości

Skupiliśmy się na działalności pomocowej obejmującej owady zapylające, czyli między innymi pszczoły dzikie i miodne. To zapylaczom zawdzięczamy plonowanie roślin rolnych, rozwój bioróżnorodności czy dobrą kondycję obszarów leśnych. 

Nasze wsparcie umożliwia fundacji realizowanie projektów edukacyjnych uświadamiających, jaką ważną rolę pełnią w środowisku zapylacze. Dotarcie z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców może pozwolić na ukształtowanie postaw, dzięki którym te niewielkie, ale jakże pożyteczne i pracowite stworzenia będą mogły żyć bezpiecznie.  

 

Ule malowane farbami Tikkurila.

Ule w kolorach Tikkurila

Celem naszych działań jest także pomoc fundacji we współtworzeniu środowiska sprzyjającego owadom zapylającym poprzez zakładanie łąk kwietnych i pasiek. Na Warmii powstała pasieka Tikkurila składająca się z 5 uli wykonanych z lokalnego drewna, tradycyjną metodą — do wnętrza użyto lipy, natomiast z zewnątrz pokrywa je sosna.

Zewnętrzna część uli została pomalowana cieszącą się od lat zaufaniem pszczelarzy wodorozcieńczalną emalią Tikkurila Everal Aqua, która jest przyjazna i bezpieczna dla zdrowia i środowiska, w tym dla zamieszkujących ule pszczół. 

Do zasiedlenia uli wykorzystano odkłady pszczele, czyli młode rodziny, pobrane z innych uli Fundacji. 

Cała pasieka nastawiona jest na działalność ekstensywną. Jej głównym celem nie jest produkcja miodu — choć i ona ma oczywiście miejsce — ale powiększanie populacji pszczół. Również ule Tikkurila są wykorzystywane w tym celu i służą do pozyskania nowych pszczół i zakładania nowych uli.

W kolejnych etapach współpracy nacisk kładziony będzie na działania edukacyjne, współpracę przy zakładaniu miododajnych łąk oraz propagowanie i stawianie domków dla owadów.

 

pasieka Tikkurila
Pszczoła zbierająca kwietny pyłek.

Dzikie zapylacze również potrzebują naszej pomocy 

W Polsce żyją setki gatunków zapylaczy innych, niż pszczoła miodna. W przeciwieństwie do niej nie mogą liczyć na opiekę w pasiekach, dokarmianie, podawanie leków, chronienie przed pasożytami i chorobami. 

Czy wiecie, że do zapylaczy należą również chrząszcze, bzygi, mrówki, a nawet osy i szerszenie? One wszystkie odgrywają swoją rolę w ekosystemie! 

Łąki, nieużytki, ogrody, przydomowe sady, rabaty – w każdym z tych miejsc to dzikie zapylacze w dużej mierze odpowiadają za bioróżnorodność. Zapylają rośliny, za którymi pszczoły nie przepadają, których nie mogą zapylić ze względu na budowę kwiatu, albo warunki, w których rosną rośliny.

W przeciwieństwie do pszczoły miodnej, która specjalizuje się w polach uprawnych, odpowiadając za resztę ekosystemu pracują w dni chłodne, pochmurne, wietrzne, deszczowe, a nawet nocami!

Wszystkim owadom zagraża działalność człowieka, taka jak likwidowanie zadrzewień śródpolnych i zaorywanie miedz, nadmierne stosowanie środków owado- i chwastobójczych, monokulturowa uprawa roślin, zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska. 

Co możemy zrobić?

Możemy im pomóc przez edukację, rozmawianie o tym problemie, dołączając się do działań proekologicznych!  Z Fundacją Pszczoła Musi Być pracujemy właśnie nad tym – by dzikie owady, te tysiące gatunków szerzej nieznanych, niedocenianych, ignorowanych, otrzymały naszą pomoc.

W harmonii z naturą

Idea troski o środowisko i zdrowie ludzi oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju jest wpisana w DNA naszej działalności. Nasze najnowsze farby Tikkurila Optiva Nature dowodzą, że nie trzeba szukać kompromisów, lecz można cieszyć się najwyższą jakością, jednocześnie dbając o nasz wspólny dom, Ziemię.

Farby Tikkurila Optiva Nature.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl