Ule malowane farbami Tikkurila

Tikkurila wspiera Fundację Pszczoła Musi Być

Dbajmy o owady zapylające.

Na Warmii powstała pasieka Tikkurila

Od lat naszą misją jest tworzenie rozwiązań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Wdrażamy innowacje branżowe, które udowadniają, że można tworzyć piękne wnętrza i dbać o estetykę wokół domu, wykorzystując produkty wytwarzane z poszanowaniem zasobów naszej planety i zdrowia ludzi. 

Logo fundacji Pszczoła Musi Być.

Angażujemy się również w działalność na rzecz natury poprzez aktywne wspieranie proekologicznych inicjatyw. Przykładem może być rozpoczęta w maju 2022 r. współpraca z Fundacją Pszczoła Musi Być, która stawia sobie za cel ochronę środowiska naturalnego i zwiększanie populacji zwierząt, w tym owadów zapylających. Te cele realizowane są poprzez propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności oraz budowania świadomości ekologicznej i konsumenckiej.

Opieka nad pszczołami w ulu.

Dbajmy o owady zapylające – bez nich nie ma przyszłości

Skupiliśmy się na działalności pomocowej obejmującej owady zapylające, czyli między innymi pszczoły dzikie i miodne. To zapylaczom zawdzięczamy plonowanie roślin rolnych, rozwój bioróżnorodności czy dobrą kondycję obszarów leśnych. 

Nasze wsparcie umożliwia fundacji realizowanie projektów edukacyjnych uświadamiających, jaką ważną rolę pełnią w środowisku zapylacze. Dotarcie z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców może pozwolić na ukształtowanie postaw, dzięki którym te niewielkie, ale jakże pożyteczne i pracowite stworzenia będą mogły żyć bezpiecznie.  

 

Ule malowane farbami Tikkurila.

Ule w kolorach Tikkurila

Celem naszych działań jest także pomoc fundacji we współtworzeniu środowiska sprzyjającego owadom zapylającym poprzez zakładanie łąk kwietnych i pasiek. Na Warmii powstała pasieka Tikkurila składająca się z 5 uli wykonanych z lokalnego drewna, tradycyjną metodą — do wnętrza użyto lipy, natomiast z zewnątrz pokrywa je sosna.

Zewnętrzna część uli została pomalowana cieszącą się od lat zaufaniem pszczelarzy wodorozcieńczalną emalią Tikkurila Everal Aqua, która jest przyjazna i bezpieczna dla zdrowia i środowiska, w tym dla zamieszkujących ule pszczół. 

Do zasiedlenia uli wykorzystano odkłady pszczele, czyli młode rodziny, pobrane z innych uli Fundacji. 

Cała pasieka nastawiona jest na działalność ekstensywną. Jej głównym celem nie jest produkcja miodu — choć i ona ma oczywiście miejsce — ale powiększanie populacji pszczół. Również ule Tikkurila są wykorzystywane w tym celu i służą do pozyskania nowych pszczół i zakładania nowych uli.

W kolejnych etapach współpracy nacisk kładziony będzie na działania edukacyjne, współpracę przy zakładaniu miododajnych łąk oraz propagowanie i stawianie domków dla owadów.

 

Ule malowane farbami Tikkurila.

Wieści z ostatniej chwili - co się dzieje w naszej pasiece

Ule Tikkurila pięknie wkomponowały się w otoczenie. Pszczoły zadomowiły się w nich, czują się dobrze, ale też i powoli przychodzi świadomość zbliżającego się końca lata. Pszczelarze, pod których opieką pozostaje nasza Pasieka, zaczęli już wstępne przygotowania do zimowli, czyli zimowania pszczół. Zostały im podane leki przeciwko warrozie, czyli najgroźniejszej chorobie pszczół, będącej zagrożeniem dla każdej pasieki.

Pszczelarze przekazali nam, że sprawują ciągłą kontrolę nad naszymi rodzinami i że robią wszystko, by przetrwały zimę w dobrej kondycji. W tym celu pszczoły są zakarmiane syropem cukru inwertowanego, składającego się między innymi z glukozy i fruktozy, dzięki czemu będą miały więcej pełnowartościowego pokarmu w czasie zimowania. Pasieka jest w doskonałym stanie, a matki intensywnie czerwią, co zwiększa szanse przetrwania pszczół w zimie i pozwala zbudować silną rodzinę.

Do ostatnich tegorocznych wylotów jeszcze daleko, ale systematycznie maleje liczba gatunków roślin, z których pszczoły mogą zbierać nektar i pyłek. Gniazdo układa się do zimowli... 

Ule malowane farbami Tikkurila.

W harmonii z naturą

Idea troski o środowisko i zdrowie ludzi oraz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju jest wpisana w DNA naszej działalności. Nasze najnowsze farby Tikkurila Optiva Nature dowodzą, że nie trzeba szukać kompromisów, lecz można cieszyć się najwyższą jakością, jednocześnie dbając o nasz wspólny dom, Ziemię.

Farby Tikkurila Optiva Nature.
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl