Tikkurila Suprabilit

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.

Polish Hygenic Certification
  • Wzmacnia podłoże
  • Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej
  • Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych
  • 12
  • 18
  • 4 h
Opis

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.


Przykłady zastosowania

Malowanie gładzi szpachlowych, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.


Wydajność

Do 18 m²/l (dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1). Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.


Wzmacnia podłoże

Preparat zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania szczególnie chłonnych oraz luźno związanych podłoży.

Product usp1consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit

Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej

Wyrównuje chłonność podłoża, dzięki czemu rośnie wydajność farby nawierzchniowej.

Product usp2consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit

Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych

Zalecamy pomalowanie chłonnych powierzchni wewnątrz pomieszczeń za pomocą Tikkurila Suprabilit przed zastosowaniem farby wykończeniowej. Preparat ten zwiększa przyczepność warstwy nawierzchniowej ścian i sufitów.

Product usp3consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl