Tikkurila Suprabilit

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.

PolishHygenicCertification

Tikkurila Suprabilit

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.

  • 12 m2/l
  • 18 m2/l
  • 4 h
Opis

Tikkurila Suprabilit zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych.


Przykłady zastosowania

Malowanie gładzi szpachlowych, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.


Wydajność

Do 18 m²/l (dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1). Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji.


Metody aplikacji

pędzel, wałek, natrysk


Warunki przechowywania

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.


Stabilne podłoże

Preparat zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania szczególnie chłonnych oraz luźno związanych podłoży.

Product usp1consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit

Wyrównana chłonność

Wyrównuje chłonność podłoża, dzięki czemu rośnie wydajność farby nawierzchniowej.

Product usp2consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit

Zwiększona przyczepność

Preparat zwiększa przyczepność farb nawierzchniowych.

Product usp3consumer_img
przygotowanie-podłoża-do-malowania-Tikkurila-Suprabilit
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.