Tikkurila ClimateCooler Catalyst Flex

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca, elastyczna farba akrylowa z efektem fotokatalitycznym, mająca zdolność odbijania promieniowania cieplnego. Dzięki zawartości specjalnych pigmentów rozkłada szkodliwe związki tlenków azotu w nieszkodliwe związki NO3⁻ (sole).

  • 808
  • 3 m²/l
  • 4 m²/l
  • 4 h
  • 1 h
Opis

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca, elastyczna farba akrylowa z efektem fotokatalitycznym, mająca zdolność odbijania promieniowania cieplnego. Dzięki zawartości specjalnych pigmentów rozkłada szkodliwe związki tlenków azotu w nieszkodliwe związki NO3⁻ (sole).


Właściwości produktu

Do malowania dachów. Używać, jako część systemu z farbami gruntującymi Tikkurila ClimateCooler Uni Primer (np. na dachówki betonowe) lub z Tikkurilla Climate Cooler Flex Primer (np. na powierzchnie bitumiczne).


Przykłady zastosowania

Pokrycia dachowe bitumiczne, z płyt włóknisto-cementowych, dachówki betonowe oraz zagruntowane pokrycia stalowe.


Wydajność

3-4 m²/l.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.


Przygotowanie powierzchni

Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila Homeenpoistotabletti lub Biowash Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania. W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać 1 lub 2 warstwy Tikkurila ClimateCooler Catalyst. Całkowita, maksymalna grubość mokrej warstwy (WFT) 200-225 µm.


Renowacja:

Powierzchnie pomalowane Tikkurila ClimateCooler Catalyst powinne być odnawiane za pomocą tego samego systemu.


Renowacja

Pomalowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Produkt osiąga właściwą twardość i wytrzymałość po upływie ok. 4 tygodni. Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od aplikacji powierzchnię można czyścić produktem BioWash Cleaner.


LZO

LZO (kat. A/i)140g/l(2010) Tikkurila ClimateCooler kat.alyst zawiera LZO maksimum. 140 g/l.


Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl