Produkty z certyfikatem MED

Wymienione poniżej produkty Tikkurila posiadają certyfikat MED (Marine Equipment Directive) i w związku z tym mogą być stosowane do malowania ścian i sufitów wewnątrz jednostek pływających.

Certyfikat Nr MED-D-1926 stwierdza, że producent Tikkurila Oyj wdrożył zatwierdzony System Jakości zgodnie z Dyrektywą w sprawie Wyposażenia Morskiego (Marine Equipment Directive) 96/98/WE i poprawką 2002/32/WE dot. materiałów  powierzchniowych trudnopalnych i zapewnienia jakości produkcji (moduł D). 

Wyroby Tikkurila spełniają wymogi jako materiały trudnopalne, ponieważ nie wytwarzają w wysokich temperaturach nadmiernej ilości dymu oraz substancji toksycznych i są zgodne z przepisami Dyrektywy w sprawie Wyposażenia Morskiego (96/98/WE, poprawka 2012/32/WE) dotyczącymi materiałów powierzchniowych trudnopalnych.

 

D

{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}

F

{"id":"25475","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25343","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}

M

{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Na zewnątrz"}

T

{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"33412","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25521","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26916","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl