Produkty ze znakiem M1

Klasa emisji materiałów budowlanych M1

Materiały budowlane mają istotny wpływ na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Zgodnie z fińską klasyfikacją emisji chemicznych rozróżnia się trzy klasy materiałów budowlanych: M1, M2 oraz M3.  

Do kategorii M1 zalicza się materiały budowlane cechujące się najniższym poziomem emisji substancji chemicznych.  Materiały o klasie M2 charakteryzują się umiarkowanym poziomem emisji szkodliwych związków.  Kategoria M3 oznacza, że produkt albo nie został zbadany, albo nie spełnia rygorystycznych limitów emisji chemicznych.

Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych odnosi się przede wszystkim do produktów stosowanych w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Klasyfikacja emisji została opracowana i jest kontrolowana przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS). Materiały budowlane są testowane i klasyfikowane ze względu na emisję lotnych związków organicznych (TVOC), formaldehydów HCOH, amoniaku NH3,  substancji rakotwórczych i zapachów.  Wszystkie badania przeprowadzane są cztery tygodnie po wprowadzeniu materiału na rynek.

F

{"id":"25509","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25345","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25497","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25476","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26460","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}

T

{"id":"25425","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25482","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"26427","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26461","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"33490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25512","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26910","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"33599","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":""}
{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26878","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"43611","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25519","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25518","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"43609","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"43610","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25520","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"33661","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"33662","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"33663","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Uniwersalny"}
{"id":"26918","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"33494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26922","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26881","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Na zewnątrz"}
{"id":"25506","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26883","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Do wnętrz"}
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl