Tikkurila Finngard Silicate Paint (Silikaattimaali)

Wodorozcieńczalna, silikatowa farba do elewacji.

M1
  • Trwałość powłoki
  • Ochrona biologiczna
  • Szerokie zastosowanie
  • 805
  • 3 m²/l
  • 5 m²/l
  • 12 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Wodorozcieńczalna, silikatowa farba do elewacji.


Właściwości produktu

Nieorganiczna jednoskładnikowa farba elewacyjna na bazie krzemianu potasu do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni betonowych, tynków wapienno-cementowych i wapiennych, cienkowarstwowych tynków silikatowych i mineralno-polimerowych, cegieł piaskowo-wapiennych oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej.


Przykłady zastosowania

Tikkurila Finngard Silicate Paint (Silikaattimaali) stosuje się malowania zewnętrznych i wewnętrznych prefabrykatów betonowych, tynków wapiennych, tynków wapienno-cementowych i powierzchni z cegły wapienno-piaskowej. Nadaje się również do powierzchni pokrytych wcześniej farbami wapiennymi, wapienno-cementowymi, cementowymi i silikatowymi.


Wydajność

3-5 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 72 godziny – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Usunąć kurz, sole, luźno związaną farbę i elementy tynku. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, w razie potrzeby, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Do wypełnienia ubytków w betonie użyć odpowiednich produktów. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do malowania jest powierzchnią z połyskiem, należy ją mechanicznie zmatowić. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Twarde i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2. Powierzchnie surowe: Tikkurila Finngard Silicate Paint możemy stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych. Powierzchnie te sezonować min. 14 dni, dla tynków cienkowarstwowych mineralnych i hybrydowych sezonować min. 7 dni, dla surowego betonu sezonować min. 28 dni. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2. Podłoża uprzednio malowane: Tikkurila Finngard Silicate Paint można stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych, pokrytych wcześniej farbą silikatową lub wapienną. Usunąć luźne fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę trzeba dokładnie wymieszać. Następnie nałożyć dwie warstwy Tikkurila Finngard Silicate Paint. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach przygotować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej do pomalowania całej powierzchni. Tikkurila Finngard Silicate Paint jest żrący, zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem.


LZO

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


Trwałość powłoki

Zwiększone właściwości hydrofobowe oraz bardzo dobra paroprzepuszczalność podnoszą odporność powłoki na wiele lat.

Product usp1prof_img
trwała elewacja

Ochrona biologiczna

Ze względu na odczyn alkaliczny pomalowana powierzchnia jest naturalnie odporna na korozję biologiczną przez co hamuje wzrost mikroorganizmów.

Product usp2prof_img
elewacja odporna na korozję biologiczną

Szerokie zastosowanie

Farbę można stosować na wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchniach betonowych, na tynku cementowo-wapiennym, tynku wapiennym oraz podłożu z cegieł piaskowo-wapiennych.

Product usp3prof_img
elewacja w kolorze
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl