Tikkurila Argentum Plus 20

Wodorozcieńczalna, specjalistyczna, półmatowa farba nawierzchniowa przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zawiera szkło fosforanowe zawierające srebro, które chroni pomalowaną powierzchnię przed rozwojem wirusów i bakterii*. Tikkurila Argentum Plus 20 sprawdza się w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny. Pomalowaną powierzchnię można czyścić szpitalnymi detergentami i środkami dezynfekującymi. Produkt ma bardzo niski poziom emisji LZO. *Tikkurila Argentum Plus 20 został przetestowany pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) zgodnie z ISO 21702:201 i przeciwko bakteriom zgodnie z normą ISO 22196. Pomiar aktywności antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych powierzchniach nieporowatych. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins.

EPD verified
Asthma And Allergy Association
M1
Avainlippu
  • Wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy
  • Tworzy powierzchnię o wysokim poziomie higieny
  • Odporna na zużycie i ścieranie
  • 8010
  • 8 m²/l
  • 10 m²/l
  • 4 h
  • 2 h

Wykończenie

  • Półmat

Opis

Wodorozcieńczalna, specjalistyczna, półmatowa farba nawierzchniowa przeznaczona do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zawiera szkło fosforanowe zawierające srebro, które chroni pomalowaną powierzchnię przed rozwojem wirusów i bakterii*. Tikkurila Argentum Plus 20 sprawdza się w pomieszczeniach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny. Pomalowaną powierzchnię można czyścić szpitalnymi detergentami i środkami dezynfekującymi. Produkt ma bardzo niski poziom emisji LZO. *Tikkurila Argentum Plus 20 został przetestowany pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) zgodnie z ISO 21702:201 i przeciwko bakteriom zgodnie z normą ISO 22196. Pomiar aktywności antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych powierzchniach nieporowatych. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins.


Właściwości produktu

OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM BAKTERII, WIRUSÓW, DROŻDŻY I PLEŚNI Zawarte w farbie szkło fosforanowe zawierające srebro zapobiega wzrostowi m.in.: • Bakterii gram ujemnych: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. • Bakterii gram dodatnich: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis. • Bakterii odpornych na antybiotyki: MRSA, VRE, bakterie odporne na różnorodne leki - Pseudmonas aeruginosa, bakterie odporne na wankomycynę - Enterococcus faecium. • Drożdży i pleśni: Candida glabrata, Candida albicans, Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae. Produkt wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy przeciwko koronawirusowi bydła. Oznacza to, że farba ta przyspiesza inaktywację wirusów typu koronowego, które miały kontakt z pomalowaną powierzchnią. Testy zostały przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium*. OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW • Zawiera substancję grzybobójczą, która dodatkowo chroni powłokę farby. DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ POWŁOKI • Farba jest odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi stosowanymi w szpitalach. Lista środków dostępna na życzenie klienta. • Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998. PRODUKT MA BARDZO NISKI POZIOM EMISJI LZO - MAX 1 g/l DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WŁASNOŚCI PRODUKTU wykonane w niezależnych instytutach: • Raport z badań potwierdzający aktywność przeciwdrobnoustrojową produktu (ISO 22196) • Raport z badań potwierdzający działanie przeciwwirusowe produktu (ISO 21702) • Raport z badań potwierdzający, że produkt ma dobrą odporność na środki czyszczące i detergenty (ISO 2812-1) (raport z zewnętrznego laboratorium) • Test odporności na szorowanie na mokro, określenie klasy odporności na szorowanie na mokro (ISO 11998) (raport z zewnętrznego laboratorium) • Raport z badań potwierdzający zachowanie właściwości bakteriobójczych farby po umyciu ścian (ISO 22196) (wykonany w polskim laboratorium zewnętrznym) • Atest higieniczny PZH nr B.BK.60111.0499.2022, ważny do: 26.09.2027 • Klasa emisji materiałów budowlanych: klasa M1. • *Tikkurila Argentum Plus 20 został przetestowany pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins (data raportu z testu: 3 luty 2022).


Przykłady zastosowania

Beton, tynki, powierzchnie szpachlowane, cegła oraz powierzchnie ścian i sufitów z różnych płyt stosowanych w budownictwie wewnątrz pomieszczeń suchych lub mokrych. Może być stosowana na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych. Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Rostex Super Akva). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ, szkoły, przedszkola itp.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.


Wydajność

Wydajność teoretyczna: 8-10 m²/l. Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu np. płyta G-K przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm np. typu ANZA Elon. Wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Metody aplikacji

natrysk, pędzel, wałek


Warunki przechowywania

Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed promieniowaniem słonecznym. Należy ostrożenie zamknąć puszkę w razie następnego korzystania z farby. Zabarwiona farba lub otwarty pojemnik nie wytrzymuje długotrwałego przechowywania.


Warunki aplikacji

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza przynajmniej +10°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.


Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne wypełnić pęknięcia i ubytki za pomocą odpowiedniej szpachlówki. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer. Powierzchnie uprzednio malowane: Powierzchnie należy zmyć stosując środek Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie, następnie odpylić. Wypełnić pęknięcia i ubytki odpowiednią szpachlówką. Zeszlifować i odpylić zaszpachlowane miejsca. Zagruntować Tikkurila Optiva Primer.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać 1-2 warstwy farby za pomocą wałka, pędzla lub metodą natrysku, tak aby grubość powłoki wynosiła 125-200µm na mokro (na sucho 50-80 µm). Poprzez nałożenie dwóch warstw za pomocą wałka o długości włosa 11 mm powinno się osiągnąć wymaganą grubość powłoki. Nie należy nadmiernie rozcierać farby podczas nakładania.


Renowacja:

W celu utrzymania funkcjonalności powłoki powierzchnie malowane Tikkurila Argentum Plus 20 muszą być ponownie malowane tą samą farbą. Przemalowanie powierzchni inną farbą wodorozcieńczalną spowoduje utratę specjalnych właściwości powierzchni.


Renowacja

Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów. W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.


LZO

(Kat A/a) 30 g/l (2010) Tikkurila Argentum Plus 20 zawiera LZO max. 1 g/l.


Wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy

Produkty zostały przetestowane pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins (data raportu z testu: 3 luty 2022).

Product usp1prof_img
farba inaktywująca wizrusy Tikkurila Argentum

Tworzy powierzchnię o wysokim poziomie higieny

Tikkurila Argentum Plus 20 zawiera szkło fosforanowe zawierające srebro, które wraz z zachowaniem wysokiego poziomu higieny w obiekcie zapobiega wzrostowi bakterii na wymalowanej powłoce. Działanie antybakteryjne pomalowanej powierzchni zostało przetestowane zgodnie z normą ISO 22196. Zastosowano szczepy bakterii Staphylococcus aureus ATCC 6538P i Escherichia coli ATCC 8739 przez okres 24 godzin.

Product usp2prof_img
farba zapobiegajaca wzrostowi bakterii Tikkurila Argentum

Odporna na zużycie i ścieranie

Tikkurila Argentum Plus 20 dzięki swojej dużej wytrzymałości na zużycie, jest odporna na przemywanie detergentami i środkami dezynfekującymi powszechnie stosowanymi w szpitalach.

Product usp3prof_img
farba odporna na mycie detergentami dezynfekującymi Tikkurila Argentum
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl