Tikkurila Fontefloor EP Clear

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.

M1
CE
  • Zabezpieczenie betonowych ścian i posadzek
  • Formuła bezpieczna na zdrowia i środowiska
  • Ochrona posadzek dekoracyjnych

Wykończenie

  • Pełny połysk

Opis

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier epoksydowy.


Właściwości produktu

• Stosowany do lakierowania nowych i starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych. • Stosowany jako warstwa nawierzchniowa na powierzchnie pokryte farbą Fontefloor EP 100 lub inne powłoki Temafloor. • Zalecany również do wiązania pyłu betonowego i lakierowania betonowych ścian. • Klasyfikacja M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych została przyznana przez fińską Fundację Informacji Budowlanych (Building Information Fundation RTS).


Przykłady zastosowania

• Zalecany do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie 5 - 8 m2/l Warstwa nawierzchniowa 6 - 10 m2/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim lakier zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP Clear: max. LZO < 140 g/l


Zabezpieczenie betonowych ścian i posadzek

Fontefloor EP Clear zalecany jest do lakierowania nowych i uprzednio malowanych powierzchni betonowych, w tym również ścian, w obiektach przemysłowych, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.

Product usp1prof_img
zabezpieczenie-betonowych-ścian-i-posadzek

Formuła bezpieczna na zdrowia i środowiska

Lakier charakteryzuje się dobrą odpornością na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, będąc jednocześnie wodorozcieńczalnym produktem przyjaznym dla zdrowia i środowiska

Product usp2prof_img
lakier-na-posadzki

Ochrona posadzek dekoracyjnych

Jako element systemu powłokowego, Fontefloor EP Clear doskonale sprawdza się jako warstwa ochronna posadzek dekoracyjnych w obiektach użyteczności publicznej, np. w restauracjach , kawiarniach, centrach handlowych.

Product usp3prof_img
posadzka-dekoracyjna
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl