Tikkurila Fontefloor EP 100

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do aplikacji wewnątrz.

EPD verified
M1
CE
  • Szerokie zastosowanie
  • Farba z klasyfikacją M1
  • Łatwa aplikacja

Wykończenie

  • Połysk

Opis

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do aplikacji wewnątrz.


Właściwości produktu

• Stosowana do malowania nowych i starych oraz wcześniej wymalowanych powierzchni betonowych. • Zalecana również do malowania betonowych ścian. • Fontefloor EP 100 nalezy do klasy emisji M1 dla materiałów budowlanych.


Przykłady zastosowania

• Zalecana do malowania posadzek betonowych eksploatowanych w obiektach przemysłowych narażonych na umiarkowane obciążenia chemiczne i mechaniczne, magazynach, warsztatach naprawczych, itp.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie 5 - 7 m²/l Warstwa nawierzchniowa 7 - 10 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej, i techniki nakładania.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinna spaść poniżej +15°C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%. Uwaga! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.


Przygotowanie powierzchni

Nowy beton Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasem solnym. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:4 (1 część kwasu solnego: 4 części wody). Podłogę spłukać obficie wodą i wysuszyć. Beton używany Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem Maalipesu. Usunąć starą złuszczającą się powłokę poprzez szlifowanie. Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia. Usunąć luźne pozostałości i kurz.


Malowanie Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

LZO 2004/42/EC (kat A/j) 140g/l (2010) Fontefloor EP 100: max. LZO < 140 g/l


Szerokie zastosowanie

Farba Fontefloor EP 100 jest zalecana do stosowania na powierzchnie betonowe narażone na umiarkowane obciążenia mechaniczne i chemiczne w obiektach przemysłowych, warsztatach, magazynach, szpitalach oraz w obiektach przemysłu farmaceutycznego. Farba może być również stosowana na wilgotny beton.

Product usp1prof_img
Multi-purpose paint

Farba z klasyfikacją M1

Farba charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją związków organicznych i posiada klasyfikację emisji M1 dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz pomieszczeń.

Product usp2prof_img
Hospital concrete floors

Łatwa aplikacja

Gruntowanie i malowanie może być przeprowadzone tym samym produktem. Łatwa aplikacja wałkiem. Do rozcieńczania i czyszczenia narzędzi wystarczy zastosować wodę

Product usp3prof_img
Easy to use
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl