Tikkurila Fontefloor PU Matt

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy, kolorowy lakier poliuretanowy odporny na promieniowanie UV. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące kolorem.

EPD verified
M1
  • Posiada klasyfikację M1.
  • Matowy stopień wykończenia powierzchni.
  • Szerokie spektrum kolorów.
Opis

Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy, kolorowy lakier poliuretanowy odporny na promieniowanie UV. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące kolorem.


Właściwości produktu

• Część systemu Tikkurila Cozy Floor. • Posiada Klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych przyznaną przez Fińską Fundację RTS, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Z uwagi na bardzo niską zawartość VOC produkt zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej. • Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt daje projektantowi praktycznie nieograniczone możliwości projektowe, co umożliwia tworzenie niepowtarzalnych projektów. • Ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV powłoka Fontefloor PU Matt zachowuje swój kolor i połysk nawet w pomieszczeniach o dużym nasłonecznieniu, a matowe wykończenie zwiększa przytulność pomieszczeń.


Przykłady zastosowania

• Może być stosowany bezpośrednio na beton.


Wydajność

Wydajność na podłożu betonowym wynosi przeciętnie: Gruntowanie: 7–12 m²/l Warstwa nawierzchniowa: 10–20 m²/l Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości malowanej powierzchni oraz techniki nakładania.


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Warunki aplikacji

Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynsić poniżej 4 % wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%.


Przygotowanie powierzchni

Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą detergentu Maalipesu. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie częśći ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokladnie odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Wałek


Czyszczenie narzędzi

Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.


LZO

VOC 2004/42/EC (kat A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Matt: max. VOC < 140 g/l


Posiada klasyfikację M1.

Fontefloor PU Matt posiada klasyfikację M1 dla niskoemisyjnych materiałów budowlanych, która gwarantuje dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. Farba zapewnia zdrowe środowisko w pomieszczeniach szpitalnych, szkołach i ośrodkach opieki dziennej.

Product usp1prof_img
M1 classified

Matowy stopień wykończenia powierzchni.

Ze względu na wysoką odporność na promieniowanie UV Fontefloor PU Matt zachowuje swój kolor i połysk nawet w pomieszczeniach o dużym nasłonecznieniu, a matowe wykończenie zwiększa przytulność pomieszczeń.

Product usp2prof_img
Matt appearance

Szerokie spektrum kolorów.

Szeroka gama dostępnych kolorów Fontefloor PU Matt daje projektantowi praktycznie nieograniczone możliwości projektowe, co umożliwia tworzenie niepowtarzalnych projektów zapewniających jednocześnie komfort w pomieszczeniu.

Product usp3prof_img
Wide spectrum of colors
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl