Tikkurila Finngard Silicone Clean

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca farba do elewacji na bazie żywicy silikonowej. Dzięki super hydrofobowej powierzchni farba dobrze odpycha brud i wodę, utrzymując ją czystą i suchą.

  • Czysta elewacja na lata
  • Super hydrofobowa powłoka
  • Bardzo wysoka odporność na glony
  • 6 m²/l
  • 9 m²/l
  • 12 h
  • 4 h

Wykończenie

  • Pełny mat

Opis

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca farba do elewacji na bazie żywicy silikonowej. Dzięki super hydrofobowej powierzchni farba dobrze odpycha brud i wodę, utrzymując ją czystą i suchą.


Właściwości produktu

– Odporna na zabrudzenia z funkcją samooczyszczania - odpycha zabrudzenia z zanieczyszczonego powietrza nie pozwalając osiąść na elewacji – Super hydrofobowa powłoka - skutecznie chroni przed wilgocią – Podwójne zabezpieczenie powłoki przed grzybami i pleśnią - hydrofobowa nieprzyczepna powłoka i dodatkowe profesjonalne zabezpieczenie chemiczne – Umożliwia odprowadzanie wilgoci ze ściany - powłoka paroprzepuszczalna – Możliwość szybkiej pracy dzięki krótkiemu czasowi schnięcia i możliwości szybkiego nakładania kolejnych warstw – Łatwa w konserwacji


Przykłady zastosowania

Do malowania zewnętrznych powierzchni z betonu i powierzchni z cementu. Szczególnie polecany do malowania elewacji podczas renowacji lub malowania konserwacyjnego w miejscach o dużym zanieczyszczeniu powietrza, np. w centrach miast oraz na terenach przemysłowych.


Wydajność

6-9 m²/l


Rozcieńczalnik

Wodorozcieńczalny


Warunki aplikacji

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.


Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Nie nanosić na powłoki wapienne. Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer. Podłoża uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Wykonać niezbędne naprawy, łatanie i wypełnianie odpowiednimi produktami zgodnie z instrukcją. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Uni Primer.


Malowanie

Pierwsze malowanie:

Nałożyć dwie warstwy produktu. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć do 5% wodą w celu zagruntowania. Do wykończenia używać nierozcieńczonej farby. UWAGA: Należy dokładnie wymieszać produkt Tikkurila Finngard Silicone Clean przed użyciem. Zarezerwować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. W razie potrzeby użycia produktu z różnych partii produkcyjnych, należy pomalować powierzchnię między starą a nową partią mieszanką 1:1 starej i nowej farby. Pracę należy tak rozplanować, aby przejście między różnymi partiami było jak najmniej widoczne. Malować jednolicie powierzchnię bez przerywania. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.


Czysta elewacja na lata

Odporna na zabrudzenia z funkcją samooczyszczania - odpycha zabrudzenia z zanieczyszczonego powietrza nie pozwalając osiąść na elewacji.

Product usp1prof_img
czysta elewacja na lata Tikkurila Finngard

Super hydrofobowa powłoka

Dzięki super hydrofobowej powierzchni farba dobrze odpycha brud i wodę, utrzymując ją czystą i suchą.

Product usp2prof_img
powłoka elewacyjna odpychająca brud i wodę Tikkurila Finngard

Bardzo wysoka odporność na glony

Tworzy nieprzyczepną, odporną na wilgoć powłokę bez warunków do wzrostu glonów. Chroni przed porostem glonów.

Product usp3prof_img
Farby elewacyjne Tikkurila Finngard
Polish
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl