Łuszczenie

Łuszczenie to proces odspajania się farby od podłoża w wyniku utraty przyczepności.

porady-Tikkurila-łuszczenie-powłoki

Możliwe przyczyny

  • Malowanie powierzchni o podwyższonej wilgotności.
  • Niewłaściwe dobranie farby.
  • Uszkodzenia konstrukcji/budynku prowadzące do zawilgocenia ścian (np. uszkodzone rury, przeciekający dach, brak izolacji poziomej, itp.).
  • W przypadku konstrukcji drewnianych – niedokładne zabezpieczenie krawędzi desek i połączeń.
  • Złe przygotowanie powierzchni, tzn.: brak lub niedokładne odpylenie podłoża, w przypadku powłok połyskliwych niewystarczające zmatowienie.
  • Zbyt duża ilość powłok – całkowita grubość nałożonych powłok powoduje niską elastyczność powłoki.
  • Niekompatybilność powłok – np. zastosowanie powłoki o niskiej elastyczności na powłokę o wyższej elastyczności.
  • Brak zastosowania odpowiedniego podkładu.

Postępowanie

Jak widać powodów złuszczenia może być wiele.  Można je podzielić na dwie grupy:

  • pierwsza obejmuje wady konstrukcyjne malowanego elementu, budynku itd.;
  • druga dotyczy błędów popełnionych przy przygotowaniu podłoża, doborze właściwej farby oraz podczas jej aplikacji.

Dlatego tak ważne jest sprawdzenie stanu wilgotności podłoża, jego odpylenie, zagruntowanie odpowiednim gruntem dobranym zarówno do podłoża jaki i do farby nawierzchniowej. 

Samo malowanie musi się odbywać we właściwych warunkach (temperatura i wilgotność).  Farba musi mieć również możliwość wyschnięcia we właściwych warunkach.  Dobierając produkt musimy zwrócić uwagę nie tylko na podłoże, które będziemy malowali, ale również na otoczenie w jakim malowany element/przedmiot się znajduje.

Naprawa

Łuszczącą powłokę należy usunąć mechanicznie poprzez zeskrobanie lub zeszlifowanie.  Następnie podłoże należy odpylić, wypełnić ubytki, jeszcze raz odpylić, zagruntować dobierając właściwy grunt do podłoża i farby nawierzchniowej, a następnie należy pomalować całość powierzchni farbą nawierzchniową odpowiednio dobraną do malowanego elementu i otoczenia.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl