Marszczenie powłoki

Szorstka, pomarszczona powierzchnia.  Zjawisko typowe dla farb olejnych i alkidowych.

porady-Tikkurila-marszczenie-powłoki

Możliwe przyczyny

  • Brudna powierzchnia.
  • Nałożono zbyt grubą warstwę farby.
  • Malowano przy zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach lub przy zbyt wysokiej wilgotności co spowodowało, że powłoka w górnej warstwie wyschła szybciej niż w dolnej.
  • Warstwę wierzchnią nałożono na jeszcze niecałkowicie wyschnięty podkład.
  • Warstwa wierzchnia nie może być stosowana na starych powłokach olejnych.
  • Farbę nawierzchniową nałożono na powierzchnię, która oddziałuje na nią chemicznie.

Postępowanie

Chcąc nie dopuścić do marszczenia się farby należy stosować się do zaleceń producenta, związanych z przygotowaniem podłoża (musi być ono suche, odtłuszczone i odpylone, nie może być nadmiernie nagrzane), warunkami klimatycznymi jakie panują podczas aplikacji oraz w czasie wysychania farby, sposobem przygotowania produktu do malowania oraz warunkami aplikacji (grubość warstwy, czasy wysychania, nakładanie kolejnej warstwy, ochrona w czasie wysychania).

Naprawa

Zmarszczoną powłokę farby należy usunąć mechanicznie poprzez zeskrobanie lub zeszlifowanie, następnie całe podłoże należy odpylić, wypełnić ubytki, jeszcze raz odpylić, zagruntować dobierając właściwy grunt do podłoża i farby nawierzchniowej, a następnie całość powierzchni pomalować farbą nawierzchniową.

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl