Niejednolita powierzchnia farby po malowaniu

Niejednolity kolor, zmiany połysku farby oglądanej pod dużym kątem w stosunku do padającego światła, widoczne różnice w strukturze podłoża.

porady-Tikkurila-niejednolita-powierzchnia-farby-po-malowaniu

Możliwe przyczyny

 • Źle przygotowana powierzchnia przed malowaniem.
 • Farba nie została wymieszana przed lub podczas nakładania.
 • Nierównomierne nakładanie farby.
 • Malowanie farbą pochodzącą z różnych partii produkcyjnych.
 • Niezachowanie podstawowej zasady malowania, czyli łączenie kolejnych fragmentów metodą "mokro na mokro".
 • Malowanie w pełnym słońcu lub przy wysokiej temperaturze.
 • Produkty półtransparentne nie były nakładane w sposób ciągły na całej malowanej powierzchni.

Postępowanie

 • Przed przystąpieniem do malowania należy właściwie przygotować podłoże: wypełnić ubytki materiałem podobnym do tego z jakiego wykonane jest podłoże, zagruntować całość lub miejsca wcześniej niemalowane.
 • Do malowania najlepiej użyć farby pochodzącej z jednej partii produkcyjnej.  Przed malowaniem farbę należy wymieszać. 
 • Samo malowanie należy wykonać zgodnie z zasadą łączenia kolejnych fragmentów "mokro na mokro".  Podczas nakładania na dany fragment powierzchni należy farbę rozprowadzić w różnych kierunkach, a następnie wygładzić w jednym, zawsze tym samym kierunku.
 • Malując na zewnątrz staramy się unikać malowania w pełnym słońcu i wysokich temperaturach.
 • Produkty półtransparentne nakładamy w sposób ciągły na malowanej powierzchni np. deski podbitki malujemy jedna po drugiej.

Naprawa

 • Wadliwe miejsca przeszlifować w celu wyrównania i wygładzenia, odpylić, jeśli to konieczne - zagruntować.  Następnie pomalować powierzchnię zgodnie z powyższymi zaleceniami, dobierając odpowiedni produkt do malowanego podłoża. 
dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl