Niejednolitość w strukturze i połysku, ślady po pędzlu lub wałku

Błyszczące lub zmatowione partie na powłoce.

porady-Tikkurila-niejednolitość-w-strukturze-i-połysku-ślady-po-pędzlu-lub-wałku

Możliwe przyczyny

 • Podczas malowania nie udało się utrzymać tzw. mokrego brzegu (nakładano kolejne fragmenty na już podeschniętą farbę).
 • Słabej jakości narzędzia (szczególnie przy aplikacjach farbami o wysokim połysku ma to ogromne znaczenie).
 • Niejednolita struktura malowanego podłoża.
 • Różna chłonność podłoża.
 • Niezagruntowanie powierzchni chłonnych i/lub wcześniej niemalowanych.
 • Farbę nałożono nierównomiernie.
 • Farbę nałożono w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.
 • Farba przed lub w trakcie malowania nie została dokładnie wymieszana.

Postępowanie

 • Strukturę podłoża należy przygotować w taki sposób, aby dawało wrażenie jednolitości; do wypełnienia ubytków należy zastosować materiał o zbliżonej strukturze.
 • Przed malowaniem farbą nawierzchniową zaleca się zagruntowanie surowych miejsc produktami zalecanymi przez producenta. 
 • Farbę należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta, zwracając uwagę na odpowiednie warunki klimatyczne, sposób aplikacji i użyte narzędzia. 
 • Przed malowaniem należy farbę wymieszać.   Niektóre produkty muszą być dokładnie wymieszane również w trakcie procesu malowania.
 • ŚCIANĘ należy malować pasami pionowymi, „wygładzanie” pasów musi odbywać się zawsze w tym samym kierunku np. z góry na dół.  Wygładzanie musi odbywać się przy użyciu możliwie minimalnej siły. Przy malowaniu dużych powierzchni np. sufitu - zawsze powinno się korzystać z przedłużki, dzięki czemu unika się konieczności łączenia pasów na środku ściany.
 • SUFIT: bez względu na to jak była malowana pierwsza warstwa, druga musi być nakładana prostopadle do ściany emitującej najwięcej światła (z największym oknem, bądź z oknem skierowanym na południowy zachód).  Do malowania sufitu należy użyć farby o możliwie najmniejszym stopniu połysku (np. [2]).
 • LAKIERY, IMPREGNATY, BEJCE należy nakładać zawsze wzdłuż rysunku drewna, aby uzyskać równy efekt końcowy. 

Naprawa

Powierzchnię, na której pojawiły się nierówności w strukturze, połysku lub ślady po użytym do malowania narzędziu należy przeszlifować, odpylić, wypełnić ewentualne ubytki, jeszcze raz odpylić, zagruntować dobierając właściwy grunt do podłoża i farby nawierzchniowej i całość pomalować farbą nawierzchniową.
 

dodano do zapisanych.
has been removed from saved.
pl